Torvalds: Återhämtningsbudgeten ett vägskäl för EU

EU-kommissionen presenterade på onsdagen sitt förslag till budget för 2021.

– Vi står inför ett viktigt vägskäl. Nu måste Europaparlamentet se till att den här återhämtningsbudgeten både finansieras och respekterar närhetsprincipen, säger Europaparlamentariker Nils Torvalds (SFP/Renew).

EU-kommissionens nya förslag till budget för 2021 skiljer sig markant från årets budget på flera sätt.

Budgeten för 2021 blir den första budgeten under vilken Förenade kungariket inte längre är en del av EU, liksom den första årsbudgeten i unionens nya fleråriga budgetram för åren 2021–2027.

Den största skillnaden är ändå att den föreslagna budgetomslutningen om knappt 167 miljarder euro kompletteras med mer än dubbelt så stora summor från EU:s nya instrument för ekonomisk återhämtning efter covid19-pandemin.

Enligt kommissionens förslag kompletteras de ordinarie budgetmedlen med 211 miljarder euro i bidrag och 133 miljarder euro i lån från återhämtningsinstrumentet.

– Vi talar om en extraordinär budget för en extraordinär situation, säger Nils Torvalds.

Han säger att Europaparlamentet nu står inför ett viktigt vägval i budgetförhandlingarna.

– De stora investeringar som kommissionen föreslår behövs både för att dämpa krisens akuta effekter och för att fortsätta omställningsarbetet till en mer hållbar och konkurrenskraftig union. Därför måste Europaparlamentet nu hitta sätt att finansiera förslaget.

Samtidigt understryker han att de nya åtagandena kommer ställa nya, högre krav på uppföljning och kontroll.

– När EU:s makt växer måste vi slå vakt om närhetsprincipen och vår rätt att hitta lösningar som passar våra lokala förhållanden. Transfereringar måste också villkoras med att mottagarna inte motarbetar EU:s kärnvärden, till exempel rättsstatsprincipen.

De största budgetposterna i kommissionens förslag är, i likhet med tidigare år, den gemensamma jordbrukspolitiken samt EU:s sammanhållningspolitik, som syftar till att minska skillnaderna mellan medlemsländerna.

De kommande förhandlingarna om budgeten för 2021 är nära sammankopplade med de ännu pågående förhandlingarna om den fleråriga budgetramen samt återhämtningsinstrumentet.

Wickström:En öppen process kring Raseborgs sjukhus behövs


I april beslöt Helsingfors- och Nylands sjukvårdistrikts (HUS) styrelse att samjouren vid Raseborg sjukhus ska upphöra hösten 2020. Beslutet har väckt mycket kritik, inte minst hos kommunerna i regionen som direkt berörs av beslutet.

Läs föregående artikel

Adlercreutz: Fjärde tilläggsbudgeten plåstrar sår – sysselsättningsåtgärderna viktigare än någonsin


– Den fjärde tilläggsbudgeten är ett plåster på de sår som nu blöder. Vi har mycket jobb framför oss med tanke på ekonomin, och därför är det viktigt att vi har en tydlig vägkarta för anpassningsåtgärderna. Detta paket innehåller flera viktiga åtgärder som för oss åt rätt håll mot återuppbyggnad, säger Svenska riksdagsgruppens ordförande Anders Adlercreutz.

Läs följande artikel