Torvalds: Att lämna eller inte lämna, det måste Storbritannien ta ställning till

I ett beslut nu på måndagen (10.12) avgjorde EU-domstolen frågan om Storbritanniens rätt att stanna kvar i unionen. Enligt EU-rätt kan landet besluta sig för att stanna kvar i unionen utan de andra medlemsländernas godkännande.

För Europaparlamentariker Nils Torvalds (SFP/ALDE) är domslutet ett välkommet klargörande.

– Domstolen slår fast att det finns ett tredje alternativ för Storbritannien. Nu har diskussionen förts utgående från att det är ett antingen eller: antingen lämna unionen utan ett avtal eller godkänna avtalet. Storbritannien kunde också besluta att stanna i EU, säger Torvalds.

Eftersom man inte kan tvinga ett land att bli medlem i EU kan man, enligt EU-domstolen, inte heller tvinga ett land att lämna unionen. Den här möjligheten gäller under den två års period som följer efter att ett medlemsland har anmält att de önskar lämna unionen. För Storbritanniens del löper den här perioden ut den 29 mars 2019. Storbritannien kan alltså besluta sig för att inte lämna unionen innan den 29 mars. Om man då inte ännu har kommit överens om under vilka omständigheter Storbritannien lämnar unionen och Storbritannien inte heller har dragit tillbaka sin anmälan, kommer Storbritannien automatiskt att lämna unionen utan ett avtal. Det skulle innebära att Storbritannien behandlas som ett tredje land i EU frågor, med allt vad det innebär om tullar och handelsavtal.

– Kravet domstolen ställer är att beslutet att inte lämna unionen sker enligt landets konstitutionella regler, påpekar Torvalds. För Storbritanniens del skulle det högst antagligen betyda antingen ett nyval eller en ny folkomröstning om Brexit-avtalet. Att lämna eller inte lämna, det är nu frågan Storbritanniens parlament har framför sig.

SFP i Österbotten nominerade Hans Snellman som kandidat i riksdagsvalet 2019

I samband med kretsstyrelsemötet tisdagen den 4.12 nominerade SFP i Österbotten Hans Snellman från Karleby som kandidat till riksdagsvalet 2019

Läs föregående artikel

Henriksson kräver pengar för vaccinationsupplysningen!

Nu är det upp till bevis att ta den bristfälliga vaccinationstäckningen på allvar och rikta resurser till vaccinationsupplysning i hela landet, och speciellt i Österbotten.

Läs följande artikel