Torvalds: Även säkerhetspolitiken en brådskande utmaning för EU

Europaparlamentariker Nils Torvalds (SFP/Renew) välkomnar Tysklands och förbundskanslern Angela Merkels prioriteringar under det pågående, sex månader långa EU-ordförandeskapet.

– Men i ett längre perspektiv måste EU prioritera säkerhetspolitiken högre.

Tyskland övertog det roterande ordförandeskapet i Europeiska unionens råd från Kroatien den 1 juli. Nils Torvalds konstaterar att tajmingen på flera sätt är utmärkt.

– Europa och EU befinner sig i en exceptionell situation, som ställer ovanligt höga krav på gott ledarskap. Tyskland är, under Angela Merkels ledning, landet med kanske bäst möjligheter att lyckas med den svåra uppgiften.

Under onsdagens sessionsöppning i Europaparlamentet redogjorde Angela Merkel för ordförandeskapets prioriteringar. Nils Torvalds, som är på plats i Bryssel för den pågående sessionen, säger att han delar de flesta av dem.

– Tyskland har, som avgörande nettobetalare, visat sig villigt att ta ansvar för det stora och solidariska återhämtningspaketet efter covid19-pandemin. I ordförandeskapet prioriterar Tyskland därtill moderna och gröna investeringar, som ger oss en chans att nå målsättningarna i den kommande klimatlagen.

Nils Torvalds poängterar samtidigt att det brådskande arbetet med covid19-pandemin, återhämtningspaketet och EU:s nya budget har tagit fokus från andra, lika brådskande utmaningar.

– Jag reagerade särskilt på att Angela Merkel inte berörde EU:s fortsatta säkerhetspolitiska beroende av USA. Med Donald Trump i Vita huset har det blivit tydligare än tidigare att EU så snart som möjligt måste ta ett större ansvar för vår egen säkerhetspolitik, säger Nils Torvalds.

Anna-Maja Henriksson vill fortsätta leda SFP

Svenska folkpartiet i Finlands ordförande , justitieminister Anna-Maja Henriksson ställer upp för omval till partiordförande på partidagen i Vanda på hösten.

Läs föregående artikel

Henrik Wickström vill fortsätta som SFP:s vice ordförande

Henrik Wickström, 25, från Ingå ställer upp för omval till posten som vice ordförande för SFP. Wickström valdes till en av partiets tre vice ordförande i samband med partidagen i Vasa 2019.

Läs följande artikel