Torvalds: En tragisk och sorglig dag – men egentligen ingenting överraskande

Utvecklingen i Ukraina har fått Nils Torvalds (SFP/Renew) att vrida och vända på frågor kring västerländsk godtrogenhet.

– Vi vet och vi visste att demokrati bygger på några enkla regler: att samhällelig makt på sätt och vis alltid är tillfällig eller tillfälligt utlånad, att makthavarna i demokratiska val står till svars för sina åtgärder och fredligt överlämnar maktens positioner och underlättar den legitima demokratiska segraren att ta över det politiska och samhälleliga ansvaret, säger Torvalds.

– Till det demokratiska systemets grunder hör också, att mänskliga rättigheter respekteras och att statsmakten garanterar en förutsägbarhet som gör det möjligt för den enskilda medborgaren att leva, åtnjuta frihet och sträva efter lycka, fortsätter han.

Under de senaste decennierna har Ryssland med en obehaglig målmedvetenhet undergrävt möjligheterna att bygga upp ett demokratiskt system. Den underlåtenheten har inte bara skadat de ryska medborgarnas möjligheter till liv, frihet och strävan efter lycka. Den har samtidigt styrt in landet i en återvändsgränd, som ofrånkomligen skapar en tilltagande aggressivitet. 

– Det oligarkiska styrets kleptokrati har också gjort landet beroende av ständigt skärpta repressioner, som i Europa saknar motstycke under decennierna efter andra världskrigets slut. Samtidigt skär man av landets utvecklingsmöjligheter på ett sätt som bådar illa för framtiden, varnar Torvalds

– Ryssland förblir under en oöverskådlig framtid för Europas del både utvecklingens hämsko och ett allvarligt militärt hot, avslutar Torvalds.

Tötterman vill leda SFP i Egentliga Finland

Anna-Karin Tötterman meddelar att hon ställer sig till förfogande i valet till kretsordförande för SFP i Egentliga Finland. Tötterman har varit viceordförande i kretsstyrelsen sedan 2020 och har lett SFP i Åbo sedan 2019. Som aktiv beslutsfattare sedan 2018 har hon meriterat sig för flertalet förtroendeposter i SFP samt är även som ledamot för Egentliga Finland i Folktinget. Därtill har hon byggt upp ett gediget kontaktnätverk i regionen, till de andra partierna och så även inom SFP på nationell nivå. Som SFP i Åbos ordförande har Tötterman lett lokalavdelningen genom flera framgångsrika val.

Läs föregående artikel

SFP har fördelat sina poster i Österbottens välfärdsområde

SFP:s fullmäktigegrupp i Österbottens välfärdsområde samlades till gruppmöte på torsdag kväll. På mötet fördelades SFP:s förtroendemannaposter i styrelser, nämnder och sektioner.

Läs följande artikel