SFP har fördelat sina poster i Österbottens välfärdsområde

SFP:s fullmäktigegrupp i Österbottens välfärdsområde samlades till gruppmöte på torsdag kväll. På mötet fördelades SFP:s förtroendemannaposter i styrelser, nämnder och sektioner.

– Efter långa och intensiva förhandlingar kom vi fram till ett förslag som vi kunde omfatta enhälligt i gruppen. Vi fick till en bra regional spridning och också olika kompetenser och åldersgrupper finns representerade i de olika organen. Jag är nöjd över helheten och alla valda verkar ivriga att ta sig an sina uppdrag och börja bygga upp Österbottens välfärdsområde tillsammans med representanter från de andra partierna, säger Patrick Ragnäs, SFP-gruppens ordförande.

Till fullmäktigeordförande valdes Mikko Ollikainen. Joakim Strand valdes till fullmäktiges andra viceordförande och Johanna Borg till fullmäktiges fjärde viceordförande.

  Vi bygger nu upp något helt nytt som ska hålla i årtionden för att österbottningarna, oberoende av modersmål eller boningsort, ska få en god vård och omsorg i framtiden. För nya fullmäktige gäller det nu att kunna se helheter och tänka långsiktigt. Som riksdagsledamot är jag van att jobba för hela Österbotten. Det är en stor ära att få leda historiens första välfärdsområdesfullmäktige i Österbotten. Jag är ödmjukt tacksam för det stöd som SFP-gruppen gett mig och jag ska förvalta uppdraget enligt bästa förmåga, säger Mikko Ollikainen.

Anne Salovaara-Kero valdes till styrelsens ordförande. Till ordinarie medlemmar i styrelsen väljs Hans-Erik Lindqvist, Gösta Willman, Carola Lithén, Rainer Bystedt, Sari Somppi, Annica Haldin och Joacim Sandbacka och till ersättare i styrelsen Johan Kullas, Lina Sjöskog, Kenth Vikström, Ramieza Mahdi, Steven Frostdahl, Mia West, Gun Kapténs och Patrick Ragnäs.

– Jag är oerhört tacksam för det stora förtroendet, säger Anne Salovaara-Kero, som föreslås bli styrelsens ordförande. Det känns bra att på allvar få börja jobba med frågor som politiskt alltid varit viktiga för mig. Vi har ett stort arbete framför oss, men vi har alla förutsättningar att lyckas genomföra denna reform. Det gör vi genom genuint samarbete och med fokus på vår målsättning: en välfungerande och högkvalitativ service för alla i Österbotten.

Svenska folkpartiet har också ordförandeskapet i flera sektioner och nämnder. Till ordförande i revisionsnämnden föreslås Mikael Gädda, i ägarsektionen Gösta Willman, i personalsektionen Hans-Erik Lindqvist och i individsektionen Carola Lithén. Patrick Ragnäs föreslås bli ordförande i sektionen för räddningsväsendet och Gun Kapténs i sektionen för befrämjande av välmående och hälsa samt kontaktytor.

Formellt är det välfärdsområdets fullmäktige som fattar beslutet gällande platserna på sitt första sammanträde den 7 mars. 

Torvalds: En tragisk och sorglig dag – men egentligen ingenting överraskande

Utvecklingen i Ukraina har fått Nils Torvalds (SFP/Renew) att vrida och vända på frågor kring västerländsk godtrogenhet.

Läs föregående artikel

SFP tar plats i Mellersta Österbottens välfärdsområde

Svenska Folkpartiet gjorde ett exceptionellt bra välfärdsområdesval i Mellersta Österbotten. Tack vare valförbundet med Samlingspartiet lyckades man få fem mandat i fullmäktige. Förhandlingarna partierna emellan gav även välkommet resultat då sfp besätter en plats i styrelsen, samt får ordförandeposten i nationalspråknämnden och en plats i välfärds- och framtidsnämnden.

Läs följande artikel