Torvalds: Europaparlamentarikerna godkände EU-stöd för Finnair

Europaparlamentet har idag med stor majoritet godkänt Finlands ansökan om att bevilja stöd från EU:s globaliseringsfond till cirka 500 tidigare Finnair-anställda. Den totala kostnaden för stödåtgärder för Finnair-anställda som avskedats på grund av coronaviruskrisen är 2,9 miljoner euro, varav EU således kommer att betala 1,8 miljoner euro.

Petri Sarvamaa (Saml.) och Nils Torvalds (SFP), som förberett det nyligen godkända förslaget för sina respektive politiska grupper, anser att godkännandet av finansieringen är en konkret värdefull åtgärd för stödmottagarna och symboliskt värdefull för Finland som helhet. Huvudförhandlare för förslaget var Eero Heinäluoma (SDP).

– I vårt förslag betonade vi de oväntade effekterna av coronakrisen på flygbolag som Finnair, liksom företagets betydande roll, särskilt för södra Finlands ekonomi, men också för flygförbindelser i hela Finland. Syftet med stödet är att omskola och hjälpa dem som blir uppsagda i jobbsökningen, samt att till exempel stödja dem i att starta företag. Det är också viktigt att fackföreningar och TE-kontor har rådfrågats vid beredningen av stödåtgärderna, säger Sarvamaa och Torvalds.

År 2020 arbetade 42 000 personer inom flygsektorn i Finland (23 000 direktjobb och 19 000 indirekta jobb), och dessa uppsägningar kommer att få allvarlig inverkan på den nationella ekonomin.

– Vi betonade också Finnairs roll som ett nav för flygresor mellan Europa och Asien, från vilket Finland som helhet har dragit nytta av genom betydligt bättre förbindelser ut i världen. Som ett progressivt flygbolag har Finnair också gjort stora ansträngningar de senaste åren för att investera i hållbara biodrivmedel, och vi vill se till att flygbolaget har en ljus framtid även i post-corona-världen, säger Sarvamaa.

EU:s stöd kan bland annat användas för omskolning av personal som blivit uppsagd av Finnair, coachningsåtgärder, anställnings- och företagstjänster, lönestöd och startpeng.

– Det är positivt att de uppsagda erbjuds yrkesutbildning, såsom kurser om artificiell intelligens, digital säkerhet och robotik. Dessutom syftar stödet till att underlätta skapandet av ny företagsverskamhet genom möjligheten till att dela ut startpeng, säger Torvalds.

– Som företag är Finnair en viktig aktör för Finland, eftersom det garanterar goda förbindelser med resten av världen. Före corona ökade passagerarmängden och förbättrades resultatet för Finnair stadigt. Med detta EU-stöd, godkänt av Europaparlamentet, kommer vi att kunna erbjuda tidigare arbetare en ny början och nya möjligheter in i tiden efter coronakrisen, avslutar Europaparlamentarikerna.

Dags att hjälpa kulturbranschen på fötter

Kulturfältet samlades framför riksdagen på torsdagen. Coronabegräsningarna har slagit speciellt hårt mot en bransch som är helt beroende av att människor möts. Svenska riksdagsgruppen håller med kulturaktörerna. Det är verkligen dags att hjälpa branschen på fötter.

Läs föregående artikel

Rehn-Kivi: Nya vårdmetoder måste också göras tillgängliga för patienter i Finland

Riksdagsledamot Veronica Rehn-Kivi (SFP) har idag lämnat in ett skriftligt spörsmål om att göra nya vårdmetoder tillgängliga för patienter i Finland. Ca 300 000 finländare har någon sällsynt sjukdom för vilken det i många fall inte finns någon vård att få. Det görs ändå stora framsteg i utvecklingen av läkemedel inom cell-, vävnads- och genterapin. Med hjälp av nya vårdformer kunde man behandla sjukdomens ursprung istället för följder och symptom. Det har ändå varit utmanande att ta dessa i bruk inom det finska sjukvårdssystemet.

Läs följande artikel