Torvalds: Första omröstningen i plenum en framgång för klimatlagen

Europaparlamentet gav under tisdagens första plenumomröstning sitt stöd till miljöutskottets ambitiösa kompromiss om klimatlagen.
– Vi kan vara särskilt nöjda med stödet för en utsläppsminskning om 60 procent till 2030, säger Europaparlamentariker Nils Torvalds (SFP/Renew).

Det var den 11 september, efter långa förhandlingar, som Europaparlamentets miljöutskott enades om en kompromiss kring kommissionens förslag till den europeiska klimatlagen.

Kompromissen stadgar bland annat att EU-ländernas koldioxidutsläpp, jämfört med nivån 1990, ska ha minskat med 60 procent till 2030 – en tydlig ambitionsskärpning jämfört med kommissionens förslag om 55 procent.

När Europaparlamentet i går tisdag röstade om den första delen av kompromissen, bland annat 2030-målet, segrade miljöutskottets kompromiss med 352 röster.

– Vi har under de senaste veckorna jobbat intensivt med att övertyga våra kollegor om varför vi bör höja våra ambitioner så  att utsläppen har minskat med 60 procent till 2030. Omröstningsresultatet, som vi fick nu på onsdagsförmiddagen, visar att vi glädjande nog har lyckats så här långt, säger Nils Torvalds.

Omröstningarna i plenum om resterande delar av klimatlagen fortsätter under onsdagseftermiddagen, då parlamentet också tar ställning till lagen som helhet.

– I morgon torsdag vet vi om miljöutskottets kompromiss blir parlamentets utgångspunkt i de kommande förhandlingarna med kommissionen och medlemsländerna i rådet, säger Nils Torvalds.

Adlercreutz: Exceptionell budget i exceptionella tider

– Idag är det vår uppgift att dels hålla epidemin i styr, dels se till att så många finländare som möjligt har ett arbete att gå till imorgon. Detta betonade Anders Adlercreutz (SFP) i sitt gruppanförande då riksdagen på onsdagen startade debatten om budgeten 2021.

Läs föregående artikel

Bergqvist välkomnar satsningar på kunnande, barn och hållbara lösningar

För att få ekonomin att rulla igen till följd av coronakrisen behövs nu stimulerande, långsiktiga och hållbara lösningar. Riksdagsledamot Bergqvist (SFP) ser möjligheter för förnyelse och utveckling i regeringens budgetförslag 2021.

Läs följande artikel