Bergqvist välkomnar satsningar på kunnande, barn och hållbara lösningar

För att få ekonomin att rulla igen till följd av coronakrisen behövs nu stimulerande, långsiktiga och hållbara lösningar. Riksdagsledamot Bergqvist (SFP) ser möjligheter för förnyelse och utveckling i regeringens budgetförslag 2021.

Betydande satsningar på sysselsättningen, kunnandet, välmående på arbetsplatserna samt barn och unga är det vi behöver just nu, säger Bergqvist.

Vid sidan av återhämtningsplanen förbereder regeringen en strategi för förnybar industri, ett program för hållbar turism 2030 och vill målmedvetet stöda klimatsmarta lösningar.

I en kristid som denna är det välkommet att regeringen också ser på andra värden än strikt ekonomiska. Vi måste skapa framtidstro för alla åldersgrupper och faktum är att de hållbara lösningarna oftast också är ekonomiskt vettiga, säger Bergqvist.

 

Riksdagen inledde remissdebatten för regeringens budgetförslag 2021 på onsdagen.

Torvalds: Första omröstningen i plenum en framgång för klimatlagen

Europaparlamentet gav under tisdagens första plenumomröstning sitt stöd till miljöutskottets ambitiösa kompromiss om klimatlagen. – Vi kan vara särskilt nöjda med stödet för en utsläppsminskning om 60 procent till 2030, säger Europaparlamentariker Nils Torvalds (SFP/Renew).

Läs föregående artikel

Torvalds: Europaparlamentets ambitiösa klimatlag sänder en stark signal till EU:s medlemsländer

Europaparlamentet har nu antagit sin position om EU:s kommande klimatlag. Ambitionshöjningen sänder en tydlig signal till EU:s medlemsländer inför de kommande förhandlingarna med rådet och kommissionen – Parlamentet har nu pekat ut en både ambitiös och realistisk väg till klimatneutralitet, säger Europaparlamentariker Nils Torvalds.

Läs följande artikel