Torvalds hade gärna sett dagens tal om unionens tillstånd för 4 år sedan: ”Kanske ett löfte om bättring”

Det var en mera offensiv Ursula von der Leyen, som på onsdagen gav sitt årliga tal om tillståndet i unionen. 267 dagar kvar till EU-valet påverkade hur kommissionens ordförande valde sina ord och sina teman.

– von der Leyen har i de egna leden fått en del kritik för kommissionens fokus på gröna och vänsterinriktade värderingar under den pågående mandatperioden. Dagens tal innehöll många referenser till välfärd, säkerhet och djärvhet gentemot Kina på den globala marknaden, vilket lyst med sin frånvaro i hennes tidigare tal. Ett tydligt tecken på att valen närmar sig och att hon gärna vill fortsätta en mandatperiod till som ordförande, säger Europaparlamentariker Nils Torvalds (SFP/Renew).

Den nya retoriken gentemot Kina märktes bl.a. i löftet att utföra en utredning av eventuella illegala subventioner av Kina på elfordonsmarknaden.

Den senaste tidens valresultat och opinionsmätningar i de olika medlemsländerna, visar på att den följande kommissionen potentiellt kommer att se väldigt annorlunda ut än den nuvarande. EU:s enighet ifrågasätts samtidigt som trycket på en expansion av unionen och dess budget är stort.

– Det var väntat att talet skulle eftersträva någon form av godkännande av det arbete kommissionen har utfört under denna mandatperiod. Likaså var det klart att EU:s utvidgning till Ukraina och Västra Balkan skulle nämnas som en viktig aspekt. Däremot är jag glatt överraskad över löftet om att lyssna på företagen och att mera dialog med speciellt småföretag också lyftes upp som en prioritet. Något som denna kommission härtills lyckats ignorera, fortsätter Torvalds.

Talet innehöll alltså en tillbakablick och en hoppfull framtidstro, baserad på en europeisk enighet och konkurrenskraft på rättvisa globala marknader.

– Nu döpte man också om gamla löften för att det skulle framstå som någonting nytt. Tidigare har man talat om att radera en gammal lagstiftning för varje nytt förslag man presenterar. Det har inte följts av nuvarande kommission men istället lovade von der Leyen nu att simplifiera och minska rapporteringsbördan med 25 procent. En del gammal skåpmat alltså men även många bra saker, som jag gärna hade sett tidigare. Men bättre sent än aldrig, avslutar Torvalds. 

Wickström: Världens lyckligaste land får inte vända ryggen åt växande drogproblem

Henrik Wickström, vice ordförande för Svenska folkpartiet och riksdagsledamot, är oroad över det växande antalet narkotikarelaterade dödsfall i Finland. År 2021 dog ca. 290 personer av narkotikarelaterade orsaker i Finland. Igår rapporterade Diakonissanstalten att Finland redan är världsledande när det gäller narkotikarelaterade dödsfall bland personer under 25 år.

Läs föregående artikel

Wickström lämnade in ett skriftligt spörsmål om servicen på svenska för personer med intellektuell funktionsnedsättning

SFP:s vice ordförande och riksdagsledamot Henrik Wickström lämnade i fredags in ett skriftligt spörsmål till social- och hälsovårdsminister Kaisa Juuso om hur servicen på svenska för personer med intellektuell funktionsnedsättning fungerar.

Läs följande artikel