Wickström lämnade in ett skriftligt spörsmål om servicen på svenska för personer med intellektuell funktionsnedsättning

SFP:s vice ordförande och riksdagsledamot Henrik Wickström lämnade i fredags in ett skriftligt spörsmål till social- och hälsovårdsminister Kaisa Juuso om hur servicen på svenska för personer med intellektuell funktionsnedsättning fungerar.

Wickström säger att han och andra beslutsfattare fått mycket respons om hur servicen på svenska fungerar för personer med intellektuell funktionsnedsättning efter att välfärdsområdena tog över ansvaret för social- och hälsovårds samt räddningstjänsterna. Tidigare var det kommunerna och Kårkulla samkommun som ordnade servicen. 

-Jag har varit orolig över situationen redan en längre tid. Jag vill veta på vilket sätt ministeriet följer upp hur servicen på svenska fungerar i praktiken. Förberedelserna kom igång väldigt sent vilket har resulterat i en viss ovisshet om hur tjänsterna sköts. Det är viktigt att just därför följa upp arbetet på nationell nivå så att de svenska tjänsterna inte försämras, säger Wickström.

Torvalds hade gärna sett dagens tal om unionens tillstånd för 4 år sedan: ”Kanske ett löfte om bättring”

Det var en mera offensiv Ursula von der Leyen, som på onsdagen gav sitt årliga tal om tillståndet i unionen. 267 dagar kvar till EU-valet påverkade hur kommissionens ordförande valde sina ord och sina teman.

Läs föregående artikel

Europa- och ägarstyrningsminister Adlercreutz: Viktigt att inre marknaden fungerar

Europa- och ägarstyrningsminister Anders Adlercreutz deltog i EU:s allmänna råd som möttes i Bryssel den 19 september.

Läs följande artikel