Torvalds: Mera inhemsk fisk på våra matbord!

– När ska våra myndigheter ta sitt ansvar för att se till att vi får tillgång till mera inhemsk fisk på våra matbord? För närvarande är 8 av 10 fiskar importerad fisk och 5 procent färsk. Det här rimmar illa med regeringens matstrategi, där folk uppmanas äta mera inhemsk fisk.

Det här påpekar Europaparlamentariker Nils Torvalds (SFP/Renew Europe)  i samband med ett skarv- och sälseminarium som ordnades av Fiskeaktionsgrupperna inom Sydkustens Fiskeleader, Skärgårdshavet, Bottenhavet, Kust-Österbotten, Pyhäjärvi och Bottenviken måndagen den 31.1.2022.

Torvalds vill se en minskning på den mängd fisk som skarven äter. För närvarande äter skarven upp ca 40 000 ton i Östersjön varje år.

– Hur länge kan detta få fortsätta? Om 10-20 år har vi ingen inhemsk fisk att tala om mera. Lokalfångad, färsk fisk är redan en raritet för våra turister som rör sig längs kustremsan sommartid, understryker Torvalds, som välkomnar Justitiekanslerns granskning av NTM-centralen i Egentliga Finland och Vasa förvaltningsdomstol på grund av de orimligt långa behandlingstiderna i skarvärenden.

För att ytterliga belysa problematiken har Torvalds i samarbete med Renew Europe låtit producera en video där han tillsammans med yrkesfiskaren Kim Sundén tog upp 50 nät i Molpe skärgård förra hösten. Videon är gjord av Seger Marketing och är fri för publicering under nedanstående länk: https://www.youtube.com/watch?v=eeZIlQ-xLWA 

Henrik Wickström tillfällig ordförande för SFP:s fullmäktigegrupp i Västra Nylands välfärdsområde

SFP:s vice ordförande Henrik Wickström från Ingå är SFP:s tillfälliga gruppordförande under politiska platsförhandlingarna i Västra Nylands välfärdsområde. Gruppens tillfälliga vice ordförande är Nina af Hällström från Esbo.

Läs föregående artikel

Nylander vill bli styrelseordförande

I välfärdsområdesvalet fick Svenska folkpartiet ett mycket stort förtroende i Östra Nyland. SFP blev det klart största partiet med 20 mandat av totalt 59. Mikaela Nylander fick med sitt personliga röstetal (1990) flest röster i valet. Det stora förtroende SFP fick innebär att det är naturligt att partiet väljer styrelseordförandeposten eftersom posten är så central.

Läs följande artikel