Nylander vill bli styrelseordförande

I välfärdsområdesvalet fick Svenska folkpartiet ett mycket stort förtroende i Östra Nyland. SFP blev det klart största partiet med 20 mandat av totalt 59. Mikaela Nylander fick med sitt personliga röstetal (1990) flest röster i valet. Det stora förtroende SFP fick innebär att det är naturligt att partiet väljer styrelseordförandeposten eftersom posten är så central.

– Den kunskap om reformen, den insikt om hela regionens styrkor och utmaningar och det nätverk jag har i hela regionen i kombination med det enorma förtroende jag fick i valet gör att jag är intresserad av och villig att bli styrelseordförande, konstaterar Mikaela Nylander. Det här betyder att jag kommer att göra en del omprioriteringar bland mina förtroendeuppdrag.

– Mina styrkor kommer väl till pass under 2022 då vi bygger upp välfärdsområdet. Det är nu grunden läggs och i det här arbetet kan jag bidra på ett konstruktivt och framåtblickande sätt. Som styrelseordförande har man en unik möjlighet till insikt och påverkan som jag ser som mycket viktigt nu då vi bygger upp en helt ny serviceorganisation under 2022, säger Nylander. 

Torvalds: Mera inhemsk fisk på våra matbord!

- När ska våra myndigheter ta sitt ansvar för att se till att vi får tillgång till mera inhemsk fisk på våra matbord? För närvarande är 8 av 10 fiskar importerad fisk och 5 procent färsk. Det här rimmar illa med regeringens matstrategi, där folk uppmanas äta mera inhemsk fisk.

Läs föregående artikel

Sara von Bonsdorff blir ny assistent till riksdagsledamot Veronica Rehn-Kivi

Sara von Bonsdorff från Esbo är riksdagsledamot Veronica Rehn-Kivis (SFP) nya assistent. von Bonsdorff är politices kandidat och studerar till magister i folkrätt vid Åbo Akademi. Hon påbörjar arbetet som riksdagsassistent den 1 februari.

Läs följande artikel