Torvalds nöjd med Europaparlamentets ståndpunkt i förordningen om restaurering av natur

Känslorna fortsatte på högspänn då Europaparlamentet på onsdagen röstade om förordningen om restaurering av natur. Efter den oerhört spännande omröstningen var det klart att 336 Europaparlamentariker röstade för den överenskomna texten medan 300 röstade emot och 13 avstod.

– Texten som godkändes, är en bra byggsten för Finland och Europa i jobbet för en förbättrad biologisk mångfald. Det är en viktig signal som EU ger på global nivå, samtidigt som man garanterar maximal flexibilitet på nationell nivå för att nå de målsättningar vi kommit överens om i internationella avtal, säger Nils Torvalds (SFP / Renew).

Torvalds har själv spelat en central roll i förhandlingarna som koordinator för mittengruppen Renew Europe i miljöutskottet.

– Det har hänt mycket sedan processen påbörjades. Kommissionens ursprungliga förslag tog inte alls i beaktande de nationella särdragen men jag är nöjd över att en majoritet av mina kollegor i Europaparlamentet lyckades enas om en text som nu tar dessa särdrag i beaktande. Jag är också glad över att den falska informationskampanj som vissa partier drivit, även i Finland, inte fullständigt stängde dörren för ett konstruktivt resultat, påpekar Torvalds.

Europaparlamentet har nu t.ex. säkerställt att förordningen tar i beaktande de finländska särställningarna då det kommer till städers grönområden, jordbruk och torvmarker.

– Det kommer absolut fortfarande bli dyrt för Finland att säkerställa biologisk mångfald men vi kan nu med fog sluta fokusera på prislappen, eftersom alla andra alternativ på bordet i slutändan hade varit sämre. Hade vi valt att skjuta på problemet och röstat ner förslaget eller  hade vi inte lyckats nå en lika balanserad kompromiss som vi nu nådde, hade vi i Finland med säkerhet fått stå för en större del av kalaset i slutändan, understryker Torvalds.

– För att slippa en jo-nej diskussion hemma i Finland, har jag bett Jord- och skogsbruksministeriet räkna ut hur många miljoner vi sparade genom att inte spara på krafterna i arbetet med de andra grupperna, konstaterar Torvalds med en gnutta stolthet över insatsen. 

Europeiska Unionens råd har på sitt håll godkänt sin ståndpunkt för två veckor sedan och den är i stort sett i linje med Europaparlamentets nu godkända ståndpunkt. Därmed förväntas trepartsförhandlingarna under det spanska ordförandeskapet gå relativt smidigt under hösten.

Grönroos blir specialmedarbetare för minister Adlercreutz

Europa- och ägarstyrningsminister Anders Adlercreutz har utsett Crista Grönroos till sin specialmedarbetare vid statsrådets kansli.

Läs föregående artikel

Svenska riksdagsgruppens och Svenska folkpartiets ställningstagande gällande den dagsaktuella politiska situationen

Svenska riksdagsgruppen har i dag på sitt gruppmöte diskuterat Finlands politiska läge och regeringens interna situation. Riksdagsgruppen förhåller sig ytterst allvarligt till läget.

Läs följande artikel