Svenska riksdagsgruppens och Svenska folkpartiets ställningstagande gällande den dagsaktuella politiska situationen

Svenska riksdagsgruppen har i dag på sitt gruppmöte diskuterat Finlands politiska läge och regeringens interna situation. Riksdagsgruppen förhåller sig ytterst allvarligt till läget.

Minister Riikka Purras ställningstagande på Twitter på torsdagskvällen, väcker många frågor kring hennes nyligen framförda ursäkt.  Hennes ursäkt berörde de mycket upprörande texter som hon skrivit före sin tid som riksdagsledamot.

Svenska riksdagsgruppen förutsätter att varje minister i regeringen och hens parti entydigt tar avstånd från alla former av rasism. Det ska inte finnas rum för några som helst tvetydigheter i detta sammanhang.  

Svenska riksdagsgruppen ser det som ytterst viktigt att Finland har en funktionsduglig regering. Riksdagsgruppen är nu ytterst oroad över regeringens funktionsförmåga. Därför vill vi  ge statsminister Orpo tid att utvärdera situationen och föra allvarliga diskussioner med regeringspartiernas ordförande. På grund av statsministerns och finansministerns utrikesresor har inte denna typ av diskussioner ännu varit möjliga. Efter dessa diskussioner kommer Svenska riksdagsgruppen och SFP att fortsätta ärendets behandling.

 

Torvalds nöjd med Europaparlamentets ståndpunkt i förordningen om restaurering av natur

Känslorna fortsatte på högspänn då Europaparlamentet på onsdagen röstade om förordningen om restaurering av natur. Efter den oerhört spännande omröstningen var det klart att 336 Europaparlamentariker röstade för den överenskomna texten medan 300 röstade emot och 13 avstod.

Läs föregående artikel

Torvalds: Industriutskottet visar vägen för en vettig europeisk lagstiftning för förpackningsavfall

Europaparlamentets industriutskott har på onsdagen den 19 juli godkänt sin ståndpunkt för en ny förordning om förpackningar och förpackningsavfall med en bred majoritet. 58 Europaparlamentariker röstade för, 11 emot och 3 avstod från att rösta. Nils Torvalds (SFP / Renew), som fungerat som förhandlare för mittengruppen Renew Europe, är nöjd med både omröstningsresultatet och hur förhandlingarna förts inom industriutskottet.

Läs följande artikel