Holmäng: Service på svenska inom Soite bör vara en självklarhet

Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite har meddelat att de börjar erbjuda familjeträning för förstagångsföräldrar, men enbart på finska. SFP i Österbottens ordförande Johanna Holmäng är besviken på Soite för att man inte prioriterar båda nationalspråken, finska och svenska.

– Nu är det nog upp till bevis för Soite som utgör sig för att kunna erbjuda service på svenska. Alla ska ha rätt till likvärdig vård, vare sig man pratar finska eller svenska, säger Holmäng.

För Svenska Folkpartiet är det viktigt att arbetet inom välfärdsområdena kommer väl igång och att välfärdsområdena aktivt erbjuder service på svenska. 

– Finland har knappt hunnit återhämta sig från välfärdsområdesvalet. SFP har både före och under hela valkampanjen betonat att närservicen måste tryggas, såväl på finska som på svenska.  Jag förväntar mig att Soite nu ser över sina prioriteringar. Den närservice som välfärdsområdet erbjuder bör även finnas på svenska. Detta bör vara en självklarhet, säger Holmäng.

Torvalds omvald som koordinator i Europaparlamentets miljöutskott

Nils Torvalds (SFP/Renew) har tisdagen den 25 januari blivit omvald som koordinator för sin politiska grupp i Europaparlamentets miljöutskott. Valet av koordinator ordnades traditionsenligt i samband med att mandatperioden i Europaparlamentet nått halvvägs.

Läs föregående artikel

Norrback: Havsöringsbeståndet i Storå måste tryggas

Anders Norrback, riksdagsledamot, har lämnat in ett skriftligt spörsmål om havsöringsbeståndets framtid och ministeriets bedömning av konsekvenserna för avslutandet av moderfiskebeståendet och stödplanteringarna av Storå havsöringen.

Läs följande artikel