Torvalds: Österrike bromsar framsteg i CO2-förhandlingarna

På måndag hålls den fjärde trepartsförhandlingen mellan Europaparlamentet, Rådet och EU-kommissionen i frågan om koldioxidutsläpp för personbilar, där Europaparlamentariker Nils Torvalds (SFP/ALDE) fungerar som en av huvudförhandlarna.

De tre första försöken att nå en överenskommelse har avbrutits på grund av att rådet, som leds av det österrikiska ordförandeskapet, har visat sig vara ovilligt att kompromissa.

– Österrike har i den här frågan totalt misslyckats med sin uppgift att koordinera de olika medlemsländernas åsikter och verkar bara lyda order från Berlin, säger Torvalds. Många medlemsländer, Finland inräknat, har insisterat på en mera miljövänlig linje, men det reflekteras inte överhuvudtaget i det österrikarna haft att komma med under förhandlingarna.

Det handlar om slutskedet av lagstiftningsfasen om gemensamma standarder för koldioxidutsläpp för person- och paketbilar. Europaparlamentet röstade i oktober för en ambitiös linje, enligt vilken genomsnittliga utsläppen koldioxid för nya personbilar ska minskas med 20 % till år 2025 och med 40 % tills år 2030. Förordningen är en del i EU:s handlingsplan för att minska koldioxidutsläppen och för att uppnå de klimatmål EU har förbundit sig till.

– Jag är verkligen orolig över hur de här förhandlingarna kommer att sluta, säger Torvalds. Om Österrike inte snart börjar visa lite flexibilitet och samarbetsvilja, finns det en stor risk att allt det arbete vi gjort går förgäves. Det här lagstiftningspaketet är otroligt viktigt för att vi överhuvudtaget ska ha en chans att stoppa den globala uppvärmningen innan det är för sent.

Utöver frågan hur mycket utsläppen bör minskas, har Europaparlamentet även insisterat på en kontrollmekanism för att undvika att tillverkare kan manipulera tester som mäter utsläppsmängden.

– Med de här frågorna och orosmomenten i bakhuvudet går vi in för nya förhandlingar på måndag, kommenterar Torvalds. Jag hoppas verkligen att Österrike har kommit till sans och också konsulterat de andra medlemsländerna. Den tyska bilindustrin har för tillfället alldeles för stormakt i en så här viktig framtidsfråga.

Henriksson kräver pengar för vaccinationsupplysningen!

Nu är det upp till bevis att ta den bristfälliga vaccinationstäckningen på allvar och rikta resurser till vaccinationsupplysning i hela landet, och speciellt i Österbotten.

Läs föregående artikel

Blomqvist: Anhöriga till de omkomna beväringarna i Dragsvik borde ha fått rätt till skälig ersättning

För ett år sedan i oktober omkom tre beväringar i olyckan i Raseborg och förra veckan dog en annan beväring i en olycka på självständighetsdagen.

Läs följande artikel