Blomqvist: Anhöriga till de omkomna beväringarna i Dragsvik borde ha fått rätt till skälig ersättning

För ett år sedan i oktober omkom tre beväringar i olyckan i Raseborg och förra veckan dog en annan beväring i en olycka på självständighetsdagen.

Riksdagen har i dag godkänt ett välkommet lagförslag som ger tilläggsersättning till beväringar som fått bestående men samt en engångsersättning som har karaktären av en livförsäkring för anhöriga till en person som har avlidit under tjänstgöring till följd av ett olycksfall i militärtjänst eller en tjänstgöringsrelaterad sjukdom.

– Jag är glad att riksdagen godkände detta viktiga lagförslag, men jag beklagar att vi inte kunde komma överens om retroaktiviteten, säger riksdagsledamot Thomas Blomqvist.

Den nya lagen träder i kraft först i januari 2019, vilket medför att anhöriga till de som omkommit i olyckan i Dragsvik och Kainuun Prikaati inte är berättigade till ersättning enligt den godkända modellen.

– Olyckan i Dragsvik påbörjade diskussionen över beväringarnas säkerhet samt om skäliga ersättningar. Jag anser att lagen borde gälla retroaktivt, också för dem som drabbades i den tragiska Dragsvik-olyckan och i Kainuun Prikaati, säger Blomqvist.

Torvalds: Österrike bromsar framsteg i CO2-förhandlingarna

På måndag hålls den fjärde trepartsförhandlingen mellan Europaparlamentet, Rådet och EU-kommissionen i frågan om koldioxidutsläpp för personbilar, där Europaparlamentariker Nils Torvalds (SFP/ALDE) fungerar som en av huvudförhandlarna.

Läs föregående artikel

Mer forskning och innovation på EU-horisonten

Europaparlamentet har idag tagit stora steg framåt inom forskning och innovation genom att godkänna Horisont Europa - det europeiska programmet för forskning och innovation.

Läs följande artikel