Torvalds: Utsläppshandeln är räddad och EU:s gröna omställning fortsätter på rätt spår

För två veckor sedan återremitterade Europaparlamentet förslaget till revisionen av EU:s utsläppshandel från plenum tillbaka till miljöutskottet för att nå ett slutresultat som majoriteten av parlamentet kunde förväntas stöda. En effektiv användning av dessa två veckor från de olika politiska gruppernas huvudförhandlare, ledde till att Europaparlamentet den 22 juni godkände den nya kompromissen i plenum.

– Med utomståendes ögon kan processen verka obegriplig men förslaget som vi röstade om för två veckor sedan behövde sist och slutligen inte uppdateras värst mycket. Ibland måste bara processerna få ta den tid som de tar, för att alla politiska grupper ska känna att de fått sin röst tillräckligt hörd. Den största skillnaden till det föregående förslaget, är att vi nu bättre tar i beaktande de speciella omständigheter som vår europeiska industri står inför, till följd av Rysslands krig i Ukraina just nu. Samtidigt inser alla att det kräver en ytterligare ökad takt av utsläppsminskning längre fram, säger Nils Torvalds (SFP / Renew Europe).

Torvalds har själv suttit i de avgörande förhandlingarna som representant av parlamentets tredje största politiska grupp Renew Europe och förstår således väl både de olika politiska utgångspunkterna in i förhandlingarna men även vad som stod på spel. Reformen av utsläppshandeln behövs för att realistiskt kunna nå de klimatmålsättningar som EU förpliktat sig till i Parisavtalet och i den egna klimatlagen förra året.

– Många andra lagförslag, som en del av den gröna omställningens lagpaket, var beroende av att vi lyckades rädda utsläppshandeln. Parlamentets omröstningsresultat ger oss tillit till att EU:s gröna omställning fortsätter på rätt spår, påpekar Torvalds.

För Finlands del var det speciellt viktigt att vintersjöfartens särställning beaktas – ett resultat som inte på något sätt var självklart men möjliggjordes till en följd av koordinerat och strategiskt påverkningsarbete.

Till en följd av omröstningsresultatet kan parlamentet efter sommarens semesterperiod inleda slutförhandlingarna med Europeiska rådet och kommissionen. Tjeckien som det nya ordförandelandet i rådet fr.o.m. den 1 juli kan förväntas prioritera dessa förhandlingar högt.

SFP i Helsingfors: Gruppanförande om bokslutet 2021

Stadsstyrelsemedlem Marcus Rantala höll SFP:s gruppanförande.

Läs föregående artikel

Borgarsdóttir Sandelin till partiledarmöte i Bryssel

Den politiska grupperingen av liberala partier i Europaparlamentet Renew Europe till vilken Svenska folkpartiet hör håller toppmöte i Bryssel den 23 juni. SFP representeras av vice ordförande Silja Borgarsdóttir Sandelin. På mötet kommer man att definiera gemensamma riktlinjer för aktuella utmaningar. Bland annat Frankrikes president Emmanuel Macron, partiledare för La République En Marche (LREM) deltar. Dessutom väntas åtta statsministrar och flera EU-kommissionärer delta.

Läs följande artikel