Wickström: Närsjukhusen har en viktig roll även efter vårdreformen

SFP:s vice ordförande och SFP:s styrelserepresentant i HUS Henrik Wickström poängterar att närsjukhusen har en viktig roll i framtiden, också efter vårdreformen. Wickström besökte i dag Lojo sjukhus där han träffade direktören för Lojo sjukhus Ville Pursiainen som också fungerar som tf. direktör för Borgå sjukhus. I mötet deltog även Lojo sjukhus ledande läkare Tom Löfstedt.

-Vi behöver närsjukhusen i Nyland också i framtiden. Det är viktigt att Borgå, Lojo och Raseborgs sjukhus får en tydlig profil i de nya välfärdsområdena. Jag tror att närsjukhusen har förutsättningar att stödja välfärdsarbetet i de olika områdena på ett bra och effektivt sätt. Samarbetet mellan välfärdsområdena och HUS bör fungera smidigt för att säkerställa att klienterna får god vård när de behöver det – och på sitt eget modersmål, säger Wickström.

Wickström ser vårdarbristen som den största utmaningen inom vårdsektorn just nu. Det här bekräftades även under hans besök till Lojo sjukhus idag.

-Bristen syns inom hela sektorn. Coronaepidemin har försvårat situationen och belastat vårdarna på ett exceptionellt sätt. Det är viktigt att vi satsar på god personalkultur där man inkluderar personalen i planeringen av arbetsrutinerna, avslutar Wickström.

Nina af Hällström ny ordförande för Kårkulla

Kårkulla samkommuns fullmäktige har idag 8.11 valt Nina af Hällström från Esbo till ny styrelseordförande. af Hällström är ordförande för SFP:s fullmäktigegrupp i Esbo, vice ordförande för SFP i Nyland samt vice ordförande för SFP:s partifullmäktige. af Hällström arbetar som verksamhetsledare för intresseorganisationen SAMS - Samarbetsförbundet kring funktionshinder.

Läs föregående artikel

Tötterman vill fortsätta leda SFP i Åbo

– Jag är tacksam över att så många bett mig ställa upp för omval som ordförande för SFP i Åbo och är hedrad över det stöd jag fått. Jag ställer mig därför till förfogande för en period till och erbjuder mej att slutföra det arbete jag påbörjat. Min avsikt är att leda SFP i Åbo till framgång i välfärdsområdesvalet, säger Anna-Karin Tötterman.

Läs följande artikel