Utred tågtrafik mellan Hangö och Helsingfors

Tidigare under veckan klubbade regeringen igenom riktlinjerna för statsbudgeten 2020. I budgeten för nästa år slog man fast att den länge efterlängtade Hangö-Hyvingebanans elektrifiering kan påbörjas. Elektrifieringen av Hangö-Hyvingebanan är en viktig investering som framför allt kommer att stöda Hangö hamns utveckling vilket är positivt för hela Västnyland.

– Då Hangö-Hyvingebanan elektrifieras vore det viktigt att staten granskar ifall man kunde utveckla passagerartrafik mellan Hangö och Helsingfors. Elektrifieringen av Hangö-Hyvingebana gör detta i praktiken möjligt då rälsbussarna som nu trafikerar mellan Hangö och Karis måste bytas ut, säger SFP:s vice ordförande Henriks Wickström

Tågförbindelse mellan Hangö och Helsingfors skulle öppna möjligheten för helt ny trafik längs med kustbanan. En ny lokalförbindelse skulle också kunna öppna stationer som inte för tillfället har trafik, som t.ex. Ingå station.

– Kapaciteten på kustbanan är väl använd för tillfället. Vi vet att det i regionen finns en stor vilja att använda sig av tågtrafiken. Därför är det viktigt att man vid trafik- och kommunikationsministeriet tar ställning till vilka framtidsplaner kustbanan har.

– Hangö-Hyvingebanans elektrifiering är en stor sak för regionen och den kommer att stärka näringslivets verksamhetsförutsättningar i hela Västnyland. Det vore smart av trafik- och kommunikationsministeriet att granska på vilket sätt elektrifieringen också kunde utnyttjas inom passagerartrafiken. Det skulle vara bra för alla – och också för klimatet, säger Wickström

Personalbristen inom småbarnspedagogiken måste lösas

Det råder akut brist på personal inom småbarnspedagogiken i huvudstadsregionen, vilket leder till stor osäkerhet bland både personal och barn.

Läs föregående artikel

Expertmöte med riksdagens vaccingrupp betonade vaccinernas effektivitet för folkhälsan

Den parlamentariska vaccingruppen i riksdagen träffades igår för att höra om vacciner, det nationella vaccinationsprogrammet, vaccinmotstånd och vacciners ekonomiska och hälsorelaterade effektivitet. Ordförande och grundare av vaccingruppen, Veronica Rehn-Kivi (Sfp), välkomnar tilläggsanslaget för vacciner i nästa års budget. Medlen riktas till för att i fortsättningen ge HPV-vaccin också till pojkar samt till TBE-vaccinet.

Läs följande artikel