Personalbristen inom småbarnspedagogiken måste lösas

Det råder akut brist på personal inom småbarnspedagogiken i huvudstadsregionen, vilket leder till stor osäkerhet bland både personal och barn.

-De signaler som hörs från småbarnspedagogiken på vissa orter är oroväckande. Det är viktigt att barnen har möjlighet till behörig personal och en trivsam miljö, säger SFP:s vice ordförande Henrik Wickström.

Småbarnspedagogiken är en viktig del av barnets uppväxt och ger barnet behövliga verktyg för den fortsatta lärstigen.  Alla barn ska ha rätt till en högkvalitativ småbarnspedagogik.     

-Barnträdgårdslärarna gör ett viktigt jobb. Vi måste uppskatta deras jobb mer och se till att lönen står bättre i balans med de krav som arbetsuppgifterna har, säger Wickström

-Vi måste se till att det även i framtiden ska vara lockande att arbeta som barnträdgårdslärare. Det är viktigt att man tillsammans med utbildningsanordnarna funderar på hur man får fler unga att välja den här branschen, säger Wickström.

SFP vill att ribban sätts högt – Finland ska vara världens barnvänligaste land. Därför behövs nu en stark politisk vilja för att forma vårt samhälle i en än barnvänligare riktning. Nu ser vi resultatet av SFP:s hårda arbete

-I regeringsprogrammet beslöt man satsa på utbildningen och det gäller även småbarnspedagogiken. I budgeten för 2020 har regeringen valt att satsa på småbarnspedagogiken genom att återinföra den subjektiva dagvårdsrätten, vilket SFP har jobbat för under en länge tid. Därutöver kommer gruppstorlekarna minskas, säger Wickström 

 

Ett delat hot kräver ett delat ansvar

Adlercreutz om Finlands insatser i Irak mot Isis: Ett delat hot kräver ett delat, gemensamt ansvar. Då problemen är globala behövs internationella insatser för att lösa dem. Det framhöll gruppordförande Anders Adlercreutz då riksdagen på torsdagen diskuterade Finlands deltagande i säkerhetssektorns utbildningssamarbete i Irak.

Läs föregående artikel

Utred tågtrafik mellan Hangö och Helsingfors

Tidigare under veckan klubbade regeringen igenom riktlinjerna för statsbudgeten 2020. I budgeten för nästa år slog man fast att den länge efterlängtade Hangö-Hyvingebanans elektrifiering kan påbörjas. Elektrifieringen av Hangö-Hyvingebanan är en viktig investering som framför allt kommer att stöda Hangö hamns utveckling vilket är positivt för hela Västnyland.

Läs följande artikel