Våra värderingar kräver att vi bär ansvar!

Det första världstoppmötet om humanitärt bistånd avslutades igår. Mötet ordnades under FN:s ledning i Istanbul. Från Finland deltog statsminister Juha Sipilä samt ministrarna Lenita Toivakka och Hanna Mäntylä.

Inför mötet konstaterade regeringens ministrar att behovet av humanitärt bistånd är stort, och att Finland bör vara med och leda processer som förnyar det humanitära biståndet.

– Behovet av bistånd i världen är större än någonsin – det konstaterar också statsminister Sipilä – men regeringens handlande strider igen helt mot det man säger. Under den förra regeringens tid hade Finland ett humanitärt bistånd på närmare 100 miljoner – nu närmar vi oss hälften av det. Ett civiliserat land som Finland kan inte agera så här. Våra värderingar kräver att vi bär ansvar, säger riksdagsledamot Eva Biaudet.

Utöver okontrollerade nedskärningar i biståndet har regeringen också skurit 40 % i arbetet för demokrati, till exempel via DEMO r.f. där alla riksdagspartier är representerade, och vars arbete leds av Biaudet.

– Våra ministrar uttalar sig vackert om behovet av att satsa på det humanitära biståndet, och att förnya det – men att skära tiotals miljoner på ett bräde är inte den förnyelse som världen behöver. Regeringens flyktingpolitik lämnar mycket att önska – samtidigt tar man resurser som kan hjälpa människor att bo kvar i sina hemländer. Det är inte bara skamligt och kortsiktigt, det är också helt ovärdigt ett land som Finland, säger Biaudet.

Helsingfors: Stark svensk utbildningsenhet

SFP:s stadsfullmäktigegrupp föreslår, med stöd av Helsingfors tvåspråkighetskommitté, att en stark servicehelhet för den svenska utbildningen grundas i Helsingfors.

Läs föregående artikel

Wallin: byråkratin ska inte bestämma bostadsorten

Riksdagsledamot Stefan Wallin hoppas på konkreta förslag i ärendet om att få ändra en fritidsbostad till boende för permanent bruk.

Läs följande artikel