Wallin: byråkratin ska inte bestämma bostadsorten

Riksdagsledamot Stefan Wallin hoppas på konkreta förslag i ärendet om att få ändra en fritidsbostad till boende för permanent bruk.

I regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om hemkommun, lagen om befolkningsdatasystemet och Befolkningsregistercentralens certifikattjänster och lagen om beskattningsförfarande konstateras att det ska bli mer flexibelt att ändra fritidsbostäder till boende för permanent bruk.

Riksdagsledamot Stefan Wallin, som länge har arbetat för att få den här förändringen till stånd, är nöjd över att frågan hålls fortfarande på agendan.

– Tyvärr finns det ännu inga konkreta förslag i den här propositionen som diskuterades i remissdebatten i riksdagen. Jag är ändå glad över att ett långsiktigt arbete äntligen börjar bära frukt, säger Wallin som i dag deltog i den nya skärgårdsdelegationens första möte.

I propositionen noteras att i synnerhet de divergerande målsättningarna i lagstiftningen om befolkningsdatasystemet och om markanvändning visar sig utgöra hinder för sammanjämkning av lagstiftningen. Därför ska frågan nu utredas i en arbetsgrupp som tillsatts under ledning av miljöministeriet. Wallin förväntar sig att arbetsgruppen inser nyttan av att kunna ändra en fritidsbostad till boende för permanent bruk.

– De här lagtekniska förändringarna skulle innebära att en medborgares rätt att välja sin bostadsort inte skulle begränsas med byråkratiska hinder, uppgifterna som registreras i systemet skulle motsvara den reella situationen och glesbygdens kommuner skulle dra nytta av de många positiva dynamiska effekterna av att få mera invånare på basis av permanent boende, säger Wallin.

Våra värderingar kräver att vi bär ansvar!

Det första världstoppmötet om humanitärt bistånd avslutades igår. Mötet ordnades under FN:s ledning i Istanbul. Från Finland deltog statsminister Juha Sipilä samt ministrarna Lenita Toivakka och Hanna Mäntylä.

Läs föregående artikel

Arbetet mot skatteflykt måste fortsätta!

I veckan presenterade Europaparlamentets tillfälliga specialutskott för skattebeslut ett första utkast till rapport.

Läs följande artikel