Wickström: Närtågstrafik längs Kustbanan får understöd av Traficom

SFP:s vice ordförande Henrik Wickström gläds över Traficoms nya rapport som slår fast att kustbanan och specifikt sträckan mellan Helsingfors och Hangö hör till ett av de bansträckor med den bästa potentialen för närtågstrafik.

Rapporten lyfter fram att det finns förutsättningar för direkt närtågstrafik från Hangö till Helsingfors med stopp bland annat i Kyrkslätt, Sjundeå, Ingå, Karis och Ekenäs. Med i rapporten finns en schematisk tidtabell där hela 18 dagliga avgångar mellan Helsingfors och Hangö presenteras. 

– Det är positivt att Traficom lyfter upp kustbanan så här! Vi i regionen har redan länge talat varmt för det här alternativet. För att det här ska bli verklighet är det viktigt att vi utvecklar den befintliga kustbanan så att flera tåg kan trafikera längs med den. Det första steget är nu förverkligandet av Esbostadsbanan. Därtill måste staten även satsa mer på tågtrafiken och på närtågstrafiken. Utan statligt stöd kan inte trafiken köra igång. Det är bra att komma ihåg att staten redan idag köper en del tågtrafik av VR, säger Wickström. 

Wickström säger att det skulle vara viktigt att få så fort som möjligt efter att Hangö-Hyvingebanans elektrifiering färdigställts inleda med de första tågturerna mellan Helsingfors och Hangö.

-Jag hoppas att man nu får upp ögonen för tågtrafikens förutsättningar även på riksnivå. De första direkta tågturerna dagstid mellan Helsingfors och Hangö kunde börja trafikera redan år 2024 ifall vi får finansiering från staten. Det är något vi för tillfället jobbar för. Jag hoppas att nästa regering främjar utvecklandet av närtågstrafik i Finland och gör en plan på hur kustbanan kan utvecklas, säger Wickström.

Vården nära dig och personligt bemötande

Det ska vara tryggt att leva i Finland, under livets alla skeden. Enligt SFP är det viktigt att man får den hjälp och vård man behöver när man blir äldre. Hemvården och hemsjukvården ska fungera och olika stödboenden ska finnas tillgängliga till rimligt pris. Riksdagsvalskandidat Johanna Holmäng betonar vikten av att äldre också får sin röst hörd.

Läs föregående artikel

Nils Torvalds huvudförhandlare för revideringen av avloppsvattendirektivet

Nils Torvalds (SFP/Renew) har tilldelats huvudansvaret i Europaparlamentet för bearbetningen av ett uppdaterat direktiv om rening av avloppsvatten från tätbebyggelse. Direktivet revideras nu för första gången på 30 år och ämnar förbättra kvaliteten av Europas vattendrag, sjöar och hav genom skärpta regelverk.

Läs följande artikel