Vårdreformen är livskraftspolitik

Enligt en rapport publicerad av jubileumsfonden Sitra är Vasa centralsjukhus på en optimal plats för att vara ett av framtidens fulljourssjukhus.

I beräkningarna beaktas befolkningsprognosen för år 2025, för att minimera befolkningens restid till närmaste sjukhus.

– Jag är förvånad om ministrarna vill nedgradera sjukhuset trots vad utredningen visar. Utredningen ger på objektiva grunder solklart Vasa en plats bland 12 fulljoursjukhus. Skulle man dessutom ta i beaktande näringslivspolitiska aspekter så borde Vasa de facto t.o.m. få ett universitetssjukhus, säger riksdagsledamot Joakim Strand.

THL:s olika mätningar lägger ständigt VCS på plats 2-3 av landets toppsjukhus. Befolkningen i det exportdrivna Österbottens landskap växer till skillnad från många andra landskap, och befolkningstätheten i Vasa är många gånger större än flera andra lanskapscentrum. I Vasaregionen bor 2 % av landets befolkning men vi står för över 30% av den totala energiteknologiexporten.

– De mest tragikomiska kommentarerna ger för handen att ett sjukhus på kusten vore ett problem. Man behöver inte granska jordklotet så väldigt noga för att inse att de mest betydande export- och kunskapscentren befinner sig just på kusten. Det är precis vad internationell handel är, och regioner som klarar av detta bör stärkas.

Tio punkter för att förbättra sysselsättningen

Konkurrenskraftsavtalet räcker inte ensamt till för att nå upp till den 72 % sysselsättningsgrad som regeringen utlovat.

Läs föregående artikel

Työllisyyspaketti oikeansuuntainen mutta riittämätön alku

SFP:s partiordförande Anna-Maja Henriksson anser att det sysselsättningspaket regeringen presenterade igår i budgetmanglingen inte erbjuder tillräckligt med åtgärder för att uppnå regeringens eget sysselsättningsmål.

Läs följande artikel