Vårdreformen går i rätt riktning i Nyland

SFP:s vice ordförande Henrik Wickström upplever att den föreslagna modellen för hur vårdreformen ska förverkligas i Nyland är ett steg i rätt riktning.

-Det är bra att man nu officiellt med tanke på vårdreformen slopat idén om ett område i Nyland. Enligt förslaget delas Nyland upp i fem självstyrande områden. Ur ett demokratiskt perspektiv är detta bättre än ett stort område. Likaså skapar den här modellen bättre förutsättningar att sköta den svenska servicen, säger Wickström.

Wickström poängterar dock att ur mindre kommuners perspektiv är möjligheten till inflytande begränsade. Han är själv kommunstyrelseordförande i Ingå kommun som är den minsta kommunen i landskapet Västra-Nyland.

-Jag hoppas att man i den fortsatta processen noterar även de mindre kommunernas roll. På de mindre orterna behöver man också få närservice på sitt eget modersmål, säger Wickström.

Frågetecken finns dock ännu angående hur specialsjukvården ska skötas i Nyland menar Wickström.

– Det är bra att HUS som annars fungerar väl inte separeras enligt den nya modellen. Hur man ska säkerställa integreringen av vården samt på vilket sätt förvaltningen ska skötas måste ännu granskas noggrannare, säger Wickström

Wickström betonar att det är viktigt att en reform blir av. Den utdragna beredningsprocessen gällande reformen har inte varit bra med tanke på serviceutvecklingen och kommunerna. 

-Kommunernas ekonomi är i oroväckande skick. Samtidigt skapar den demografiska förändringen i Finland en press på utökad service. Därmed behövs det en reform som tryggar likvärdiga möjligheter för alla att få service, säger Wickström.

Wickström upplever att förslaget på fem områden i Nyland kan även påverka samarbetet även på andra nivåer beroende på vilken service landskapen ska i framtiden sköta. 

-Om reformen går framåt enligt denna struktur kommer man i följande fas att granska vilken annan service som ska skötas av landskapen. I Nyland finns det samarbete på flera mindre områden men även över hela landskapet. Vad som kommer att ske med detta är ännu öppet men det är en fråga man säkert återkommer till, avslutar Wickström. 

Blomqvist: En SOTE-pusselbit är på plats

Ministerarbetsgruppen för social- och hälsovårdsreformen har idag offentliggjort utredningen kring Nylands lösning i social- och hälsovårdsreformen. Följande steg är att utredningen går på utlåtanderunda till kommunerna.

Läs föregående artikel

Bergqvist: Statsbudgeten 2020 viktig för Åboregionen

Riksdagsledamot Sandra Bergqvist är nöjd över regeringens satsningar på hela utbildningsstigen – allt från småbarnspedagogik till högskolor och universitet.

Läs följande artikel