Vårdreformens besparingar har blivit kostnader

Vårdreformen verkar bli ett pengahål. Enbart informationssystemen beräknas kosta 1-2 miljarder euro. De utlovade besparingarna syns inte till.

Enligt en utredning av finansministeriet erbjuder digitaliseringen en besparingspotential på 700 miljoner euro för kommunerna. SFP:s riksdagsledamot och medlem av social- och hälsovårdsutskottet Veronica Rehn-Kivi varnar för att även dessa besparingar hotas av de enorma kostnader som landskaps- samt social- och hälsovårdsreformen medför. – Även om det finns pengar och resurser är det helt otänkbart att tidtabellen för digitaliseringsprojekten håller. Nu måste vi trycka på bromsen för att möjliggöra en vettig och genomtänkt reform, säger Rehn-Kivi. Enligt landskapens förändringsledare krävs det 30 miljoner euro för landskapsreformen detta år, varav enbart 9 miljoner finns budgeterat. Nästa år kräver reformen 80-100 miljoner euro, plus 150-200 miljoner euro för ICT-system. Utöver detta är kostnaderna för nödvändiga engångsändringar av ICT systemen 500-900 miljoner euro. Uppdatering av de nuvarande informationssystemen kostar 1-2 miljarder euro under åren 2017-2026, enligt beräkningarna. – Regeringen påstår att social- och hälsovårdsreformen begränsar kostnadsökningen med 3 miljarder euro till år 2029. Varifrån kommer besparingarna? Enligt nuvarande uträkningar kommer kostnaderna snarare att öka, säger Rehn-Kivi. – När kostnaderna stiger på grund av nya ICT-system, landskapsförvaltningen och nyorganiseringarna samtidigt som skatterna inte kan höjas är det oundvikligt att patientavgifterna stiger och serviceutbudet försämras.

Vi är grundlagsfundamentalister

SFP:s riksdagsledamot Eva Biaudet är orolig för regeringens attityd gentemot grundlagen i samband med lagberedningen.

Läs föregående artikel

Henriksson lämnade avvikande åsikt gällande Tenojokiavtalet

Riksdagens grundlagsutskott har idag gett sitt utlåtande om det så kallade Tenojokiavtalet mellan Norge och Finland som berör fiskerättigheterna i Tana älv.

Läs följande artikel