Henriksson lämnade avvikande åsikt gällande Tenojokiavtalet

Riksdagens grundlagsutskott har idag gett sitt utlåtande om det så kallade Tenojokiavtalet mellan Norge och Finland som berör fiskerättigheterna i Tana älv.

Avtalet innebär avsevärda inskränkningar i samernas möjligheter att fortsätta utveckla sin kultur, och framförallt begränsar det samernas möjligheter till traditionellt fiske i Tana älv.

– Det är viktigt att laxen i Tana älv skyddas. Problemet med avtalet som förhandlats fram mellan Finland och Norge är att man genom begränsningar i fiskerätten uttryckligen försämrar samernas situation, i förhållande till övrig befolkning, säger Henriksson.

Enligt Henriksson borde avtalet godkännas i riksdagen av minst två tredjedelars majoritet för att kunna träda i kraft, något som också flera grundlagsexperter fört fram. Det röstades om saken i utskottet, där Henriksson stödde förslaget om två tredjedelars majoritet. Förslaget röstades ner med siffrorna 6-8.

– Det är tråkigt att utskottet inte kunde enas i denna viktiga fråga. En avvikande åsikt i grundlagsutskottet är unikt, men jag anser att beslutet om att enkel majoritet räcker, är så grovt felaktigt att jag också ville motivera offentligt varför.

Frågan går nu till jord-och skogsbruksutskottet. Riksdagen kommer troligen att rösta om avtalet inom några veckor.

Vårdreformens besparingar har blivit kostnader

Vårdreformen verkar bli ett pengahål. Enbart informationssystemen beräknas kosta 1-2 miljarder euro. De utlovade besparingarna syns inte till.

Läs föregående artikel

Asylsökande får inte hamna i limbo

SFP:s riksdagsledamot Anders Adlercreutz är orolig för asylsökande som riskerar falla mellan stolarna då de fått avslag på sin asylansökan.

Läs följande artikel