Rehn-Kivi vill fortsätta jobba för Grankullabornas bästa

Veronica Rehn-Kivi (SFP) ställer upp i kommunalvalet i Grankulla för sjunde gången. Rehn-Kivi har under den pågående fullmäktigeperioden fungerat som stadsstyrelsen ordförande och var under den föregående perioden ordförande för fullmäktige, som den första kvinnan på den posten.

– Grankulla har skött sig bra och våra invånare är nöjda över den kommunala servicen, över våra goda skolor och daghem, den fungerande tvåspråkigheten och närheten till hälsovård, hobbyverksamhet och naturen. Allt detta måste vi som beslutsfattare nu värna om, säger Rehn-Kivi.

Trots att den ekonomiska situationen ter sig utmanande för Grankulla, liksom för många andra kommuner i Nyland, ser Rehn-Kivi det som viktigt att det också i framtiden satsas på en välfungerande service för invånarna. Bevakandet av att Grankulla hälsocentral förblir i Grankulla är av högsta prioritet för henne.

– Med min långa erfarenhet av kommunalpolitik och av samarbete speciellt i huvudstadsregionen hoppas jag kunna bidra till att alla beslut alltid gagnar dem vi jobbar för, alltså grankullaborna. Jag vill fortsätta arbeta för att Grankulla förblir en levande tvåspråkig stad och ställer med stor iver upp i det kommande kommunalvalet, säger Rehn-Kivi.

 

Johanna Holmäng: Utvidga screening för bröstcancer till åldersgruppen 40-74 år

Den avgiftsfria screeningen av bröstcancer bör utvidgas till åldersgruppen 40–74 år. Det anser Johanna Holmäng, SFP i Österbottens kretsordförande.

Läs föregående artikel

Vesa Hanski vill kandidera för SFP i Åbo i kommunalvalet

Vesa Hanski som suttit två perioder som suppleant i stadsfullmäktige och som ordinarie medlem i ungdomsnämnden, ställer sig till förfogande som kommunalvalskandidat för SFP i Åbo.

Läs följande artikel