Vi vill visa tolerans och tro på demokrati i kommunerna

Svenska folkpartiet i Nyland anser att det finländska samhället måste leva upp till bilden av ett humant, tolerant och demokratiskt samhälle också i praktiken.

Några kvinnliga politiker från Zambia besökte Finland för att lära sig om och få verktyg för demokratiska processer i närsamhället och hur man förhandlar under fredliga förhållanden. Finland ses av dessa kvinnor som ett gott exempel på en fungerande demokrati. Demokrati och rättvisa handlar om respekt för alla människors lika värde oavsett om man befinner sig i sin hemby där man har djupa släktrötter eller om man nyss anlänt till Finland för att skydda sitt eget liv.

Samma vecka försöker en asylsökande från Afghanistan, som fått ett nekande beslut om asyl, hänga sig i centrum av Helsingfors. Finland hade för den afghanska mannen setts som ett välfungerande och humant land, därför sökte han skydd här då hans liv var hotat i hemlandet.

Vi har fredliga val, vi har förhållandevis få hemlösa och ingen behöver svälta här. Finland har undertecknat FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna och Istanbul-avtalet i arbetet för att stoppa våldet mot kvinnor.

Hur kan vi statuera exempel för politiker som dessa Zambiska kvinnor, när vi i Finland låter människor bli så här desperata?

Svenska folkpartiet i Nyland anser att det finländska samhället måste leva upp till bilden av ett humant, tolerant och demokratiskt samhälle också i praktiken. Vi vill att den bild som gavs de zambiska kvinnorna skall vara en verklighet för alla mänskor i vårt samhälle.

Jämställdhet ska främjas lokalt!

Regeringens förslag till vårdreform innefattar också en flytt av socialvården från kommunerna till landskapen.

Läs föregående artikel

Rasisminvastainen työ on hyvinvoivan yhteiskunnan perusta

Röda Korsets kampanjvecka mot rasism pågår. Svenska folkpartiets representanter deltar aktivt i arbetet mot rasism på alla plan, och arbetar för ett samhälle som är rättvist, öppet och demokratiskt.

Läs följande artikel