Rasisminvastainen työ on hyvinvoivan yhteiskunnan perusta

Röda Korsets kampanjvecka mot rasism pågår. Svenska folkpartiets representanter deltar aktivt i arbetet mot rasism på alla plan, och arbetar för ett samhälle som är rättvist, öppet och demokratiskt.

– I ett samhälle i utveckling uppstår de flesta nya goda idéer där olikheter, människor med olika bakgrund möts. Monokulturella samhällen är sällan framgångsrika. Vi arbetar för ett samhälle där alla bär ansvar, men som samtidigt ger människor möjlighet att förverkliga sina drömmar och vara lyckliga, säger Svenska riksdagsgruppens ordförande Stefan Wallin.

Med hänvisningen till den globala och nationella utvecklingen anser Wallin att årets kampanjvecka är speciellt viktig och angelägen.

– Spridningen av populism, hatprat och främlingsfientlighet rubbar samhällsfreden och hämmar staternas ekonomiska, sociala och kulturella utveckling. Arbetet mot rasism är grunden till det stabila och välmående samhällets framgång. Alla politiska rörelser med självaktning bör ta avstånd från rasismen.

Vi vill visa tolerans och tro på demokrati i kommunerna

Svenska folkpartiet i Nyland anser att det finländska samhället måste leva upp till bilden av ett humant, tolerant och demokratiskt samhälle också i praktiken.

Läs föregående artikel

Teitä hoidetaan huonosti

Riksdagsledamöterna Anna-Maja Henriksson och Mats Nylund har den 22.3 2017 inlämnat ett skriftligt spörsmål till riksdagen.

Läs följande artikel