Wallin: Finlands deltagande i OIR-operationen i Irak är en framgång

I förlängningen är det en fördel för oss alla, också för oss här i Finland, om man kan göra slut på IS:s framfart i Irak.

Finland vill stärka sin närvaro i den internationella operationen i Irak för att bekämpa terrororganisationen IS. Riksdagsledamot Stefan Wallin från Svenska folkpartiet ser operationen OIR, Operation Inherent Resolve, som en framgång. Riksdagen har debatterat statsrådets redogörelse om operationen.

− Det har gått snabbare än förväntat att nå målen. Nu är vi inne i den fas där som går ut på att eliminera IS och stabilisera säkerhetsläget i Irak och Syrien. Nästa fas handlar om att normalisera läget, sade Wallin i Svenska riksdagsgruppens anförande. Han sitter också i utrikesutskottet. Finland sände 50 militärer till Irak år 2015. Deras uppgift är att utbilda de kurdiska peshmerga-soldaterna och irakiska säkerhetstrupper som i sin tur ska förbättra säkerhetsläget och bekämpa terrororganisationen IS. Hittills har 3000 lokala soldater utbildats av finländarna. Finland har beslutat att stärka operationen från och med årsskiftet så att sammanlagt 80 militära utbildare verkar i Irak.

− För ett land som Finland är det en plikt att medverka i kampen mot de omänskliga grymheter och den förstörelse, också av ett historiskt arv, som IS har gjort och gör sig skyldigt till, sade Wallin.

Han påpekade i riksdagsdebatten att operationen ingalunda är riskfri.

− Finlands linje bör vara att vi tar vårt internationella ansvar, men att vi samtidigt satsar på personalens säkerhet. Det är på vårt ansvar, underströk Wallin.

Syftet med operationen är att stabilisera situationen på global nivå.

− I förlängningen är det en fördel för oss alla, också för oss här i Finland, om man kan göra slut på IS:s framfart i Irak. Erfarenheterna från varje krishanterings- eller utbildningsoperation som Finland deltar i ger oss erfarenheter som kan utnyttjas på hemmaplan – det är ett faktum, sade Wallin.

Han påpekade att det finns två miljoner människor på flykt i Kurdistan.

− Vid sidan av det militära samarbetet behövs också utvecklingssamarbete, samt åtgärder som förstärker rättsstaten och främjar demokratin. Det är bra att Finland stöder biståndsinsatser i Irak där man särskilt vill backa upp flyktingkvinnornas ställning, sade Wallin.

Finland deltar i OIR-operationen tillsammans med Sverige, Norge och Danmark.

Adlercreutz: Välkommet att barn får rätt att träffa mor- och farföräldrar

Det är viktigt att man inte begränsar besöksrätten till enbart föräldrarna. Barnet skall ha rätt att träffa far- eller morföräldrar eller andra människor som är viktiga för barnet .

Läs föregående artikel

Fredrik Guseff presskontakt under sommaren

Under sommaren fungerar partisekreterare Fredrik Guseff som kontaktperson för media.

Läs följande artikel