Adlercreutz: Välkommet att barn får rätt att träffa mor- och farföräldrar

Det är viktigt att man inte begränsar besöksrätten till enbart föräldrarna. Barnet skall ha rätt att träffa far- eller morföräldrar eller andra människor som är viktiga för barnet .

Anders Adlercreutz, SFP:s riksdagsledamot och vice ordförande tycker att det är hög tid att lagen angående vårdnad om barn och umgängesrätt ses över. På torsdagen debatterades regeringens proposition om att reformera lagen.

– Propositionen för med sig många goda förändringar. Den beaktar barnets rätt att bli hörd och beaktar också det, att en familj kan se ut på många sätt. Det är bra, säger Adlercreutz.

Enligt propositionen kan ett barn också definiera andra viktiga människor i sin närkrets som barnet vill fortsätta träffa.

– Det är viktigt att man inte begränsar besöksrätten till enbart föräldrarna. Barnet skall ha rätt att träffa far- eller morföräldrar eller andra människor som är viktiga för barnet också i det fall föräldrarnas relation inte fungerar. Barnets rättigheter sätts nu i fokus.

Social- och hälsovårdsreformen kommer att förändra sättet på vilket barnskyddet, familjetjänsterna och rådgivningen fungerar. Adlercreutz, som också är ordförande för riksdagens mansnätverk, tog upp frågan i remissdebatten i riksdagen.

– De här är viktiga bitar i familjepusslet. Vi kan inte bara fokusera på följderna av en relation som inte fungerar. Det förebyggande arbetet är också viktigt. Vi måste se till att det finns ett tillräckligt utbud av goda familjetjänster, rådgivning och barnskydd med låg tröskel. Familjerna ska hjälpas i ett så tidigt skede som möjligt.

Adlercreutz lyfter även fram vad forskningen entydigt visar: Om föräldrarna delar på familjeledigheterna och genom det på ansvaret inom familjen, är det mycket troligare att vårdnaden av barnen också fördelas jämnare vid en eventuell skilsmässa.

– Personligen är jag dessutom övertygad om att en familj i vilken man på ett praktiskt plan delar föräldraskapet också mår bättre. Som ett led i strävan att stöda familjerna är det viktigt att denna regering – eller nästa – genomför en familjeledighetsreform. Det behöver familjerna, säger Adlercreutz.

SFP i Helsingfors frågar: Brukarrum för narkomaner eller inte?

SFP i Helsingfors välkomnar en utredning av hur ett pilotprojekt med injiceringsrum kunde genomföras.

Läs föregående artikel

Wallin: Finlands deltagande i OIR-operationen i Irak är en framgång

I förlängningen är det en fördel för oss alla, också för oss här i Finland, om man kan göra slut på IS:s framfart i Irak.

Läs följande artikel