Wickström: Den befintliga järnvägsinfrastrukturen bör användas bättre

SFP:s vice ordförande Henrik Wickström anser att den befintliga järnvägsinfrastrukturen kunde användas bättre för passagerartrafik.Enligt honom skulle satsningar på den befintliga infrastrukturen vara ytterst viktiga med tanke på näringslivet, kommunikationernas framtid och den gröna omställningen man vill uppnå inom transportsektorn.

– Genom att strategiskt satsa på utvecklandet av den befintliga infrastrukturen kunde vi öka kapaciteten för tågtrafik längs med den befintliga järnvägsinfrastrukturen. I den allmänna tågdebatten ligger fokuset mycket på de stora banprojekten. Ur ett lönsamhetsperspektiv hoppas jag att man skulle fokusera mer på att hur man kunde använda den befintliga infrastrukturen bättre, säger Wickström. 

Utvecklandet av Esbostadsbanan ser Wickström positivt på. Därtill upplever han att man t.ex. kunde utreda möjligheterna för direkt närtågstrafik i och med Hangö-Hyvingebanans elektrifiering. 

Wickström hoppas också på att staten skulle utreda aktiv möjligheterna för att köpa mer tågtrafik. 

-Staten köper årligen en del tågturer direkt av VR. Med tanke på våra klimatmålsättningar samt viljan att göra tågtrafiken mer tillgänglig för finländarna vore det smart att köpa mer tågtrafik av VR, säger Wickström.

SFP ordnade ikväll (9.2) en diskussion om trafikpolitiken och dess framtid i Nyland. Diskussionen visades på partiets hemsida och Facebooksida. 

 

Henriksson: Finland behöver en tydlig stadspolitik

Svenska folkpartiet lanserade i dag sitt stadspolitiska program. I programmet framhäver partiet behovet av mångsidig och tydlig stadspolitik, och värnar om alla städer i Finland, oberoende storlek. SFP:s partiordförande, justitieminister Anna-Maja Henriksson säger att Finland behöver både starka stadsregioner och en levande landsbygd.

Läs föregående artikel

Norrback: Fel att demonisera EU:s syften

– För Finland är det viktigt med en målmedveten europeisk stimulanspolitik. Detta till följd av att pandemin slagit hårt och skapat en helt exceptionell situation. Vår ekonomi är mycket beroende av EU:s inre marknad. EU:s återhämtningsinstrument ska ge ny tillväxt och nya jobb framför allt inom forskning, utbildning och innovationsverksamhet.

Läs följande artikel