Norrback: Fel att demonisera EU:s syften

– För Finland är det viktigt med en målmedveten europeisk stimulanspolitik. Detta till följd av att pandemin slagit hårt och skapat en helt exceptionell situation. Vår ekonomi är mycket beroende av EU:s inre marknad. EU:s återhämtningsinstrument ska ge ny tillväxt och nya jobb framför allt inom forskning, utbildning och innovationsverksamhet.

Detta betonar Anders Norrback i Svenska riksdagsgruppens gruppanförande på onsdagen, då riksdagen diskuterade EU:s egna medel och återhämtningsfond.

Fonden är till för att komma ut ur coronaviruskrisen, så att de ekonomiska följderna kan minimeras. Satsningarna som görs med hjälp av återhämtningsfonden kommer entydigt att kanaliseras till projekt som bygger upp framtiden. Jag frågar mig om det är ansvarsfull politik som oppositionen sysslar med, då man nu går ut och försöker vinna kommunalval genom att ifrågasätta eller rent av demonisera EU:s syften. Denna hållning tål inte en kritisk granskning i dagsljus, säger Norrback.

Svenska riksdagsgruppen och SFP har betonat att EU:s återhämtningsfond är en fond som inte ska förändra unionens finansieringsstrukturer. 

– Inom ramen för EU:s återhämtningspaket har vi en unik möjlighet att höja finländarnas kunskapsnivå. Vi måste se över hur vi i Finland förnyar vår infrastruktur när det gäller forskning och innovationer.  Det är viktigt att den gröna omställningen leder till beständiga förändringar i de ekonomiska strukturerna och att vi behåller vår konkurrenskraft, säger Norrback.

Wickström: Den befintliga järnvägsinfrastrukturen bör användas bättre

SFP:s vice ordförande Henrik Wickström anser att den befintliga järnvägsinfrastrukturen kunde användas bättre för passagerartrafik.Enligt honom skulle satsningar på den befintliga infrastrukturen vara ytterst viktiga med tanke på näringslivet, kommunikationernas framtid och den gröna omställningen man vill uppnå inom transportsektorn.

Läs föregående artikel

SFP i Åbo nominerade fyra kandidater

Styrelsen för Svenska folkpartiet i Åbo har nominerat ytterligare fyra kandidater inför kommunalvalet i april på styrelsemötet den 9 februari. De nominerade är Fanny Aaltonen, Magnus Brunnsberg, Mikael Harju och Riku Tuominen. Alla fyra representerar Svensk Ungdom.

Läs följande artikel