Wickström: Finland behöver tillväxt och handling, inte skuldbeläggning

Henrik Wickström, riksdagsledamot och SFP:s vice ordförande, är bekymrad över Finlands ekonomiska situation. Finansministeriet publicerade idag vinterns helhetsekonomiska prognos över Finlands ekonomiska situation. Finlands Bank publicerade också sin egen prognos. Finansministeriets prognos var mer positiv och förutspådde att Finlands ekonomi kommer att växa med 0,7 % nästa år. Finansministeriet sänkte dock sin egen prognos.

-Finlands ekonomiska situation är svag, men situationen blir inte bättre av meningslöst skuldbeläggande. Vi måste förstå att vi är inne på en ekonomisk väg som kommer att undergräva framtidens välfärdstjänster. Vi måste råda bot på skuldsättningen och rikta den politiska debatten mot hur man skapar tillväxt snarare än skenheligt politiskt spel, säger Wickström. 

Finland har inte hållit jämna steg gällande den ekonomiska tillväxten med andra liknande länder såsom de nordiska länderna. Det betyder att vi har en för hög servicenivå i den offentliga sektorn i förhållande till våra ekonomiska resurser.

Wickström hoppas dock att politikerna ska ta starkare ekonomiska initiativ. Han påpekar också att Finland i dagens geopolitiska läge i hög grad är en hörnstat i EU. Andra hörnstater är Irland, Portugal och Grekland. Alla dessa länder har haft sina egna ekonomiska svårigheter under 2000-talet. Wickström vill inte att Finland ska bli ett av dessa länder. 

-Vi bör vara bekymrade över att antalet arbetsgivarföretag minskar, att företagen inte vill växa och att många internationella företag inte ser oss som ett konkurrenskraftigt land. Den här regeringen vill skapa förutsättningar för företagande och därmed skapa nya jobb. Vi kommer att se över vårt system för social trygghet och moderniserar arbetsmarknaden för att göra oss till ett mer ekonomiskt konkurrenskraftigt land, säger Wickström. 

– Jag hoppas att vi i Finland kan göra ett program för tillväxt som sträcker sig hela vägen till 2030. Vi politiker måste skapa tillväxt för framtiden, inte göra saker värre med vad vi säger. Finland behöver sin egen prägel i EU för att locka nya investeringar till oss, till exempel i stil med Irland. Företagen bör ha en klar vision av hur vår ekonomiska politik utvecklas så att företagen vågar investera. Detta måste också ta hänsyn till potentialen i den gröna omställningen, säger Wickström.

SFP axlar sitt ansvar för hela regionens invånare

Styrelsen i Österbottens välfärdsområde sammanträdde till årets sista möte 15.12. Ett av ärendena som behandlades var barnavdelningen vid Malmska sjukhuset i Jakobstad. Efter en granskning har det visat sig att avdelningen är den enda barnavdelningen i landet, som inte finns i anslutning till ett central- eller universitetssjukhus. Lagförändringar och höjda krav på beredskap har lett till att avdelningen inte mer kan garantera den nivå och intensitet av vård, som kan krävas, om ett barns tillstånd till exempel plötsligt försämras.

Läs föregående artikel

Norrback: Förnuftigare vargpolitik i EU

EU-kommissionen har föreslagit att vargens skyddsstatus ändras från "strikt skyddad" till "skyddad". Beslutet baserar sig på nya uppgifter om en ökande vargpopulation och dess effekter. Riksdagsledamot Anders Norrback (SFP), som aktivt jobbat med vargfrågan, är väldigt nöjd med kommissionens förslag.

Läs följande artikel