Norrback: Förnuftigare vargpolitik i EU

EU-kommissionen har föreslagit att vargens skyddsstatus ändras från ”strikt skyddad” till ”skyddad”. Beslutet baserar sig på nya uppgifter om en ökande vargpopulation och dess effekter. Riksdagsledamot Anders Norrback (SFP), som aktivt jobbat med vargfrågan, är väldigt nöjd med kommissionens förslag.

– Situationen med vargen har länge varit ohållbar, men nu har man också i allt bredare kretsar börjat inse detta. Jag har arbetat med frågan länge, och det här är en förändring jag ännu har svårt att tro på, men som verkligen gläder mig, säger Norrback. 

Förslaget skulle möjliggöra en ökad jakt på varg. Kommissionen uppmanar också nationella och lokala myndigheter att vidta nödvändiga åtgärder inom den nuvarande ramen, och att ytterligare flexibilitet är att vänta ifall befintliga verktyg visar sig vara otillräckliga. Nästa steg är nu för EU:s medlemsländer att godkänna kommissionens förslag. 

– Det är viktigt att vi i Finland nu håller en enig linje när saken diskuteras. Jag kommer att jobba aktivt för att kommissionens förslag skall gå igenom. Vi behöver en förnuftigare vargpolitik i såväl EU som i vårt land, säger Norrback.

Wickström: Finland behöver tillväxt och handling, inte skuldbeläggning

Henrik Wickström, riksdagsledamot och SFP:s vice ordförande, är bekymrad över Finlands ekonomiska situation. Finansministeriet publicerade idag vinterns helhetsekonomiska prognos över Finlands ekonomiska situation. Finlands Bank publicerade också sin egen prognos. Finansministeriets prognos var mer positiv och förutspådde att Finlands ekonomi kommer att växa med 0,7 % nästa år. Finansministeriet sänkte dock sin egen prognos.

Läs föregående artikel

Varhas budget 2024: många positiva satsningar

På onsdagen 20.12.2023 höll Varha sitt sista fullmäktigemöte för året. På mötet behandlades nästa års budget. Arbetet med budgeten har varit arbetsdrygt och krävt gott samarbete mellan politikerna och flera svåra beslut har tagits. I offentligheten har besparingar och nedskärningar varit återkommande teman. Faktum är emellertid att Varha har budgeterat mera pengar för år 2024 än vad som budgeterades för år 2023. SFP vill påpeka att budgetboken för 2024 också innehåller flera positiva satsningar.

Läs följande artikel