Wickström: Fler åtgärder behövs för att lösa arbetskraftsbristen

SFP:s vice ordförande Henrik Wickström vill se fler åtgärder för att lösa utmaningarna med arbetskraftsbristen som belastar flera företag och företagare i Finland.

– Oberoende om jag talar med ett mindre eller större företag i Österbotten eller Nyland lyfts bristen på kunnig arbetskraft upp. Med tanke på vårt välfärdssamhälle är det här en stor utmaning, eftersom en hög sysselsättning och livskraftiga företag är grundstenen för att vi ska kunna erbjuda service, säger Wickström.

Wickström vill se fler åtgärder för att främja bristen på arbetskraft. 

– Vi måste främja arbetsrelaterad invandring och röja onödiga hinder såsom t.ex. behovsprövningen inom en del sektorer. Därtill måste vi bli mer internationellt  attraktiva för sakkunniga. Vi har också många studerande som kommer till Finland från andra länder för att studera. Varför lyckas vi inte  få dem att stanna i Finland, undrar Wickström.

Wickström anser också att det behövs mer satsningar på utbildningen. Även arbetsförmedlingen bör bli bättre.

– Yrkesskoleutbildningen får inte hamna i skugga av andra utbildningar. Samtidigt hoppas jag att vi kan främja läroavtalsutbildningen så att det blir enklare att få en utbildning. Därtill hoppas jag verkligen att kommunerna som får ansvaret över TE-centralens uppgifter verkligen lyckas med sitt arbete. Vi måste också öppet kunna tala om vårt skatte- och bidragssystem som skapar flitfällor och som inte uppmuntrar till att ta emot arbete, säger Wickström. 

Blomqvist: Företagsamheten är grunden för välfärdssamhället

På måndagen gjorde Thomas Blomqvist, minister för nordiskt samarbete och jämställdhet, ett besök i Västnyland och bekantade sig med företagandet i regionen. Blomqvist diskuterade med den operativa ledningen för Raseborgs stad om kommunens roll i att utveckla företagandet och att stöda sysselsättningen. Blomqvist besökte sedan företaget Geberit varefter Fiskars fabrik i Billnäs stod på programmet.

Läs föregående artikel

Adlercreutz: Propositioner som förbättrar vår konkurrenskraft måste prioriteras

Regeringsperioden lider mot sitt slut och tiden är knapp för att nya propositioner skall hinna till riksdagen. Svenska riksdagsgruppens ordförande Anders Adlercreutz vill att man påskyndar propositioner som förbättrar Finlands konkurrenskraft i dessa utmanande tider.

Läs följande artikel