Wickström: Företagen får inte glömmas i vinter

SFP:s vice ordförande Henrik Wickström hoppas att företagen inte lämnas ensamma i vinter då energipriserna räknas bli rekordhöga. Wickström är orolig för att flera företag inte klarar av den förutspådda svåra vintern. Enligt honom behöver företagen nu signaler om hur staten tänker stödja företagen.

– Framtidsutsikterna för företagen har blivit sämre i och med energikrisen och inflationen. Företagen vågar inte investera eller man vågar inte göra en del införskaffningar. Samtidigt funderar man ifall man måste höja priserna, ifall man blir tvungen att permittera eller köra ner verksamhet. Helheten är inte enkel för företagarna just nu, säger Wickström. 

Wickström anser att det är viktigt att nu föra en diskussion om hur man kan stödja företagen ifall behovet uppstår. 

– Det vore smart att redan nu göra en plan på hur staten kunde ge riktade stöd till företag som verkligen behöver det. Stödet bör vara riktat så att den uppmuntrar företagen till att göra förebyggande åtgärder för att minska sin energikonsumtion, säger Wickström.

Wickström anser att Finlands ekonomi lider ifall företagen inte klarar av den förutspådda tuffa vintern.

-Företagen behöver en förutsägbar verksamhetsomgivning. Därför behövs det besked nu om hur företagen kan stödjas, avslutar Wickström.

Wikström besökte företaget Vilpe i Korsholm under fredagen förra veckan.

Henriksson: Vi behöver mera språkbad i Finlands skolor

Svenska folkpartiets ordförande, justitieminister Anna-Maja Henriksson höll festtalet då Alma daghem och Språkbadsskolan-Kielikylpykoulu invigdes i Jakobstad på lördagen.

Läs föregående artikel

Blomqvist: Nordens tid är nu

Nordiska rådets 74:e session hålls i Helsingfors den här veckan (31.10-3.11.2022). Det är fråga om en nordisk storsamling, där de nordiska ländernas och självstyrande områdenas parlamentariker och ministrar möts för att diskutera aktuella nordiska frågor. Ministern för nordiskt samarbete och jämställdhet, Thomas Blomqvist, betonar att den nordiska superveckan är ett ypperligt tillfälle att ta vara på det momentum som nu finns för att ytterligare stärka det nordiska samarbetet.

Läs följande artikel