Wickström: Företagens beskattning måste vara konkurrenskraftig

SFP:s vice ordförande Henrik Wickström betonar att företagens beskattning måste hållas på en konkurrenskraftig nivå.

– För SFP är det viktigt att vi stärker företagens verksamhetsförutsättningar. En viktig del är en konkurrenskraftig beskattning. Vi måste först skapa välfärden genom mer arbete och här har företagen en viktig roll, säger Wickström. Wickström är nöjd över att man i budgeten för nästa år följer en sund beskattningslinje för företagen.

– I budgeten för 2020 så kommer man inte att höja företagsbeskattningen. I det ekonomiska läge vi lever i så måste vi se  till att företagen har goda verksamhetsförutsättningar även skattemässigt, säger Wickström.

Wickström anser att skrivelsen i regeringsprogrammet om att sänka energiskatten mot EU:s miniminivå kommer att ge resultat.

– Google meddelade i september om sina investeringar i datacentraler. Sådana investeringar är en stor möjlighet och därför är det vikitgt att regeringen arbetar för en sänkt energiskatt, säger Wickström.

Wickström säger att han även skulle vara redo att diskutera arvs- och gåvoskatten.

Sverige slopade arvsskatten 2004 och Norge följde efter 2014. SFP har föreslagit som ett första steg att skatten slopas för familjeföretags generationsväxlingar.

– Trots att det inte för tillfället är aktuellt inom ramen för vårt nuvarande regeringsprogram, hoppas jag att vi på sikt kan slopa arvs- och gåvoskatten och ersätta den med en skatt på överlåtelser. Det här skulle stärka små- och medelstora företags möjligheter att investera och skapa nya arbetsplatser. Undersökningar visar att en övergång inte har särskilda inkomstfördelningseffekter, menar Wickström.

Östersjön är inte död än

Östersjön, ett av världens känsligaste hav, är ett rekreationsområde, ett levebröd, ett ekosystem som är fullständigt unikt – och livsviktigt för oss som bor omkring det. Östersjön är också hårt utsatt: verksamheten i och kring det har länge försämrat havsmiljöns tillstånd. Belastningen måste minska för att Östersjön ska överleva.

Läs föregående artikel

Företagsfrågornas försvarare

Anna-Karin Tötterman leder SFP:s ­färska företagsnätverk – ett nätverk som ska ge utlopp för den erfarenhet och den sakkunskap som finns på fältet och omsätta den i goda idéer och en företagarvänlig politik.

Läs följande artikel