Arbetsförmedlingen och rekryteringen ställs inför stora utmaningar då utbudet och efterfrågan på arbetskraft inte möts. Den finländska modellen för att aktivera arbetssökande är för ensidig.

Vi vill utveckla utkomstskyddet för arbetslösa så att det alltid ska vara ekonomiskt fördelaktigt att ta emot jobb och minskar på flitfällorna.

Då aktiveringsmodeller utarbetas är det viktigt att man fäster sig vid de sporrande elementen. Socialskyddet för långtidsarbetslösa bör samtidigt vara tillräckligt. Vi vill också utveckla möjligheterna för löntagare med partiell arbetsförmåga att stanna kvar i arbetslivet.

Christoffer Hällfors

Politik- och dataanalytiker, kommunsekreterare

Kontakt »

Wickström: Mer flexibilitet för företag och arbetstagare

SFP:s vice ordförande Henrik Wickström är bekymrad över företagens utmanande situation i det rådande coronaläget. Wickström hoppas att ifall det osäkra läget fortsätter borde man öka flexibiliteten när det gäller permitteringar på samma sätt som gjordes när coronakrisen bröt ut.

Wickström: Gör det lättare att anställa

SFP:s vice ordförande Henrik Wickström vill att företag ska få det lättare att anställa den första arbetstagaren. De små företagen är den största gruppen företag i Finland. Wickström skulle gärna se ett pilotprojekt riktat direkt till småföretagen vilket skulle betyda en byråkratiskt lättare och smidigare modell för att anställa den första arbetstagaren.