Arbetsförmedlingen och rekryteringen ställs inför stora utmaningar då utbudet och efterfrågan på arbetskraft inte möts. Den finländska modellen för att aktivera arbetssökande är för ensidig.

Vi vill utveckla utkomstskyddet för arbetslösa så att det alltid ska vara ekonomiskt fördelaktigt att ta emot jobb och minskar på flitfällorna.

Då aktiveringsmodeller utarbetas är det viktigt att man fäster sig vid de sporrande elementen. Socialskyddet för långtidsarbetslösa bör samtidigt vara tillräckligt. Vi vill också utveckla möjligheterna för löntagare med partiell arbetsförmåga att stanna kvar i arbetslivet.

Andreas Elfving

Politisk sekreterare, internationell sekreterare

Kontakt »

Wickström: Gör det lättare att anställa

SFP:s vice ordförande Henrik Wickström vill att företag ska få det lättare att anställa den första arbetstagaren. De små företagen är den största gruppen företag i Finland. Wickström skulle gärna se ett pilotprojekt riktat direkt till småföretagen vilket skulle betyda en byråkratiskt lättare och smidigare modell för att anställa den första arbetstagaren.