Rehn-Kivi: Sysselsättningsgraden måste höjas

Riksdagen har idag fört en responsdebatt om planen för de offentliga finanserna. I svenska riksdagsgruppens gruppanförande betonade riksdagsledamot Veronica Rehn-Kivi vikten av att höja sysselsättningen och av en växande ekonomi för att trygga välfärdsstatens funktioner.

– För att höja sysselsättningsgraden är det viktigt att regeringen ännu under denna period ger propositioner om att underlätta tillgången av utländsk arbetskraft, att man i verkställandet av vårdreformen också fokuserar på att främja psykisk hälsa, och att man underlättar de partiellt arbetsföras situation i samband med socialskyddsreformen, säger Rehn-Kivi.


Svenska riksdagsgruppen gläder sig över att arbetet för att öka forskning, utveckling och innovationsverksamhet satt igång. Med tanke på ekonomin är det viktigt att Finland klarar sig också internationellt.


I anförandet betonade Rehn-Kivi att vi måste stävja statens skuldsättning och att arbetet med att få kommunernas ekonomi i skick påbörjas.


– Många kommuner har länge kämpat med arbetsmängden och ökande social- och hälsovårdskostnader. Nu då social- och hälsovårdskostnaderna överförs till välfärdsområdena har kommunerna möjlighet att fokusera på de andra viktiga uppgifterna och på en hälsosam ekonomi, säger Rehn-Kivi.


Svenska riksdagsgruppen betonar att satsningar bör göras på bland annat rättsvården, växande skillnader i inlärningen, ökande psykiska problem och långsamma myndighetsbeslut. Totalskattegraden får ändå inte öka utan fokus måste sättas på att hitta hållbarare lösningar. 

Wickström: Raseborgs sjukhus röntgenberedskap får inte reduceras i sommar!

SFP:s vice ordförande Henrik Wickström är besviken på att röntgenjourens beredskapstider kommer att vara reducerade vid Raseborgs sjukhus i sommar. HUS har meddelat att röntgenberedskapen vid Raseborgs sjukhus begränsas under perioden 1.7.2021-30.9.2021. I och med att veckosluten är mer brådsamma strävar man till att ha beredskap för röntgen dygnet runt på veckosluten, dvs, även mellan 15.30 och 07.30.

Läs föregående artikel

Rehn-Kivi: Viktigt att underlätta ett hälsotryggt resande

Riksdagens social- och hälsovårdsutskott fick på måndagen klart sitt betänkande om ändringar i lagen om smittsamma sjukdomar. Lagförslaget föreslog nya restriktioner i fråga om inresor till Finland med syfte att försöka förhindra att covid-19-smitta av utländskt ursprung sprids i landet. Riksdagsledamot och medlem i utskottet Veronica Rehn-Kivi (SFP) är nöjd över de ändringar utskottet gjorde i förslaget och betonar att man genom att vaccintäckningen hela tiden förbättras måste underlätta resandet men samtidigt se till att resenärer ges tillräckliga anvisningar för att hålla resandet hälsotryggt.

Läs följande artikel