Wickström ställer skriftligt spörsmål om sommarstängningen på Lojo sjukhus

Lojo sjukhus förlossningsavdelning håller en lång sommarstängning från 17.6 till 8.9. Detta meddelades på måndagen 26 februari genom ett tjänstemannabeslut. SFP:s vice ordförande, riksdagsledamot Henrik Wickström, är kritisk och bekymrad över situationen och ställer därför idag ett skriftligt spörsmål till den ansvariga ministern.

Det är upp till HUS-sammanslutningen att besluta, men Wickström är orolig för att beslutet kommer att äventyra förlossningens patientsäkerhet.

– En så här lång stängning kommer att ha en negativ inverkan för många människor och familjer, särskilt i Nyland, vars restid till förlossningsavdelningen kommer att öka. Detta kommer sannolikt att öka arbetsbelastningen inom akutvården och antalet förlossningar vid vägkanten, säger Wickström. 

Stängningen har motiverats med personalbrist, trots att sjukhuset har goda resurser på avdelningen. Wickström frågar därför om social- och hälsovårdsministeriet kommer att be HUS att klargöra personalsituationen och de exakta orsakerna till den långa sommarstängningen av Lojo förlossningsavdelning.

Henriksson: Dags att vända blad

SFP:s ordförande Anna-Maja Henriksson kommer inte att kandidera för återval som partiordförande vid nästa partidag. Det meddelade hon vid en presskonferens under tisdagen den 27 februari.

Läs föregående artikel

Wickström kritiserar HUS-ledningens hantering av Nylands servicenätverk

- ändringar föreslås för sjukhusen i Lojo, Borgå och Raseborg

Läs följande artikel