Wickström: Studenthälsovården bör fungera

SFP:s vice ordförande Henrik Wickström är bekymrad för resultatet i Vasabladets enkät bland högskolestuderande i Vasa där man frågade studerande hur de upplever studenthälsovården vid Studenternas Hälsovårdsstiftelse (SHVS).

Enkäten visar på ett missnöje med studenthälsovården. Informationen om SHVS har varit bristfälligt, tidsbokningen har varit svår och vårdköerna långa.

-Det är oroväckande signaler som kommer fram av enkäten. Unga ska inte behöva betala för att få plats i en kö som aldrig tar slut, säger Wickström.

Wickström understryker att ungas psykiska välmående har på en nationell nivå försämrats på grund av coronapandemin. Han hoppas att SHVS tar allvarligt på feedbacken och tillsammans med studerandena jobbar fram åtgärder.

-Unga har haft det tufft i och med coronapandemin. Det blir dyrt för samhället ifall unga inte får hjälp då det behövs. Det är viktigt att vi förser studenthälsovården med tillräckliga resurser och att vi erbjuder tillräckligt med lågtröskeltjänster, säger Wickström.

Rehn-Kivi: Satsning på utbildning betalar sig alltid tillbaka

Riksdagen förde idag en responsdebatt om statsrådets utbildningspolitiska redogörelse. I Svenska riksdagsgruppens gruppanförande lyfte riksdagsledamot Veronica Rehn-Kivi fram de betydande reformer som regeringen gjort för att satsa på utbildning.

Läs föregående artikel

Blomqvist: Arbetet mot sexuella trakasserier kräver en attitydförändring

Thomas Blomqvist, minister för nordiskt samarbete och jämställdhet, understryker vikten av att alla fall av sexuella trakasserier tas på allvar och aldrig förminskas. Det är viktigt att skapa en miljö där personer som utsätts för sexuella och andra trakasserier vågar rapportera om trakasserier av olika slag och känner att de kan lita på att de får stöd och hjälp.

Läs följande artikel