Astrid Thors medlem i styrelsen för Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet, EFSA

Europaparlamentet utsåg i våras Astrid Thors till en av dess två representanter i styrelsen för Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet med säte i Parma. Styrelsens uppgift är bland annat att godkänna budgeten och arbetsprogrammen för myndigheten och att övervaka hur dessa förverkligas. Efter en ändring av reglerna för myndigheten har nu alla medlemsstater en representant, men dessutom har Europaparlamentet två representanter och i styrelsen ingår också representation för civilsamhället.

Europaparlamentariker Nils Torvalds, koordinator för Renew i miljöutskottet som utsåg Europaparlamentets representanter: “Jag är glad över att vi äntligen kan gå ut med denna nyhet. I Astrid kommer parlamentet att få en kompetent representant. Hennes engagemang i dessa frågor är allmänt känt på nationell, EU- och bredare internationell nivå” 

Thors känner stor ödmjukhet inför uppdraget och noterar att det blir intressant att se hur denna institution arbetar, som etablerades när hon var ledamot av Europaparlamentet och Europa skakades av livsmedelsskandaler. Sedan dess har vi besparats sådana väldiga skandaler, säger hon. Centralt blir att  följa med hur EU kommissionens plan ”Från jord till bord”  förverkligas men frågor som gäller djurens välfärd och miljön  kommer också att vara aktuella säger hon. Fortfarande gäller det att få bukt med antibiotikaresistensen med anledning av överdrivet bruk av sådana ämnen i djurhållningen, säger Thors.

 

Wickström: Timeout i beredningen av färdtjänsten i västra Nyland

Västra Nylands välfärdsområdes styrelse behandlade igår på sitt möte den omdiskuterade färdtjänsten. Styrelsen beslöt att för Esbo stads färdtjänst görs enbart nödvändiga tillfälliga lösningar så att verksamheten kan tryggas tills en ny modell kan tas i bruk för hela området. SFP:s vice ordförande Henrik Wickström som är styrelsens andra vice ordförande är nöjd med beslutet.

Läs föregående artikel

SFP i Helsingfors: Gruppanförande om bokslutet 2021

Stadsstyrelsemedlem Marcus Rantala höll SFP:s gruppanförande.

Läs följande artikel