Wickström: Unga måste erbjudas framtidstro i kristider

SFP:s vice ordförande Henrik Wickström upplever att det är viktigt att samhället kan erbjuda unga framtidstro. Enligt Wickström har det nuvarande läget skapat mycket osäkerhet bland unga och deras framtidsutsikter. Nu behövs flexibilitet som gynnar de unga.

– Coronakrisen påverkar oss alla, även unga. Då man gör en exit-strategi för tiden efter krisen är det viktigt att man samtidigt skapar framtidstro, säger Wickström.

Wickström säger att flera ungas sommarplaner förändrats på grund av krisen. Han hoppas att det nu även finns flexibilitet bland utbildningsanordnarna. 

– Jag hoppas att många studerande skulle hitta ett meningsfullt sommarjobb. Behovet av arbetskraft är stort bland annat inom jordbrukssektorn. Det finns trots allt många unga som på grund av Coronakrisen missar sitt sommarjobb. Nu borde man i samråd med utbildningsanordnare fundera över hur sommarmånaderna bättre kunde användas som studietid. Det krävs flexibilitet av alla aktörer. På det sättet underlättas arbetet med att komma ut ur krisen, säger Wickström.

Inom yrkesutbildningen finns det också studerande som inte kan utexamineras i tid. Inom en del praktiska ämnen har man inte kunnat ordna undervisning på samma sätt som i teoretiska ämnen. Enligt Wickström är det viktigt att man inom andra stadiets utbildning skiljer åt yrkesutbildningen och gymnasieutbildningen eftersom man inom yrkesutbildningen inte följer ett regelrätt läseårssystem i stil med gymnasiet. 

– Yrkesutbildningen har inte ett vanligt läseårssystem som till exempel gymnasiet har. Då en exit-plan från Coronarestriktionerna görs är det viktigt att man beaktar yrkesutbildningens roll så att studerande som inte kan avlägga sin examen får den gjort så fort som möjligt. De unga, men även hela samhället, förlorar ifall yrkeskunniga individers examen fördröjs för mycket, säger Wickström. 

Wickström är själv högskolestuderande. Han uttrycker sin oro för hur den här krisen påverkar ungas välmående, ekonomiska situation och framtidsutsikter. Han upplever att inkomstgränsen för studiestödet även kunde slopas för de kommande månaderna för att underlätta ekonomiplaneringen. Enligt honom ska inte unga straffas för det arbete de gör nu. 

– Förutom en ansträngd ekonomi vet vi att psykisk ohälsa har varit en stor utmaning bland unga. Vi måste se till att det finns stöd och hjälp att få även då krisen är över, säger Wickström.

 

Torvalds: Därför behöver EU en plan för grön återhämtning

Klimatkrisens utmaningar kvarstår efter coronapandemin, och hållbara investeringar kommer att spela en nyckelroll för snabbast möjliga ekonomiska återhämtning i Europa. Det säger Europaparlamentariker Nils Torvalds (SFP/Renew), som tillsammans med 78 kollegor i parlamentet grundar en allians för grön återhämtning.

Läs föregående artikel

Torvalds: Solidaritet för människor och miljö

Under fredagen klubbar Europaparlamentet en första resolution med åtgärder i coronakrisen. – Vi vidtar både brådskande och långsiktiga åtgärder, säger Europaparlamentariker Nils Torvalds (SFP/Renew).

Läs följande artikel