Wickström: Utbildningssedel för att förhindra utslagning

– Alla unga borde ha goda förutsättningar att studera och för att delta i arbetslivet. Det sade SFP:s vice ordförande Henrik Wickström när han deltog i ungdomssektorns takorganisation i Finland Allians diskussion om utslagning av unga under coronakrisen.

Coronakrisen har haft och kommer att ha stora effekter på hela samhället och speciellt syns det i barn och ungas liv. Vi måste göra allt för att effekterna ska bli så kortvariga som möjligt. Barn och ungas välmående och framtid är ett dåligt sparobjekt. Varje utslagen ung person är såväl en personlig tragedi som en kostnad för samhället.

– Arbetslösheten som uppstått i och med coronakrisen har slagit speciellt hårt mot unga. Unga borde lätt komma in i arbetslivet efter studierna och därför behöver vi målmedvetna åtgärder, säger Wickström.

Förutom sysselsättningsåtgärder finns det också ett behov av att satsa på kunnande och att höja utbildningsgraden. Wickström betonar att det är en bra lösning att öka antalet nybörjarplatser för högskoleutbildning i denna situation. Vi måste också se till att ungdomar får nödvändigt stöd för att studera och för att slutföra sina studier i tid.

– Hög utbildningsnivå, möjlighet att stärka sitt kunnande under arbetskarriären och den arbetserfarenhet som man fått under studierna är i nyckelposition i motverkandet av utslagning i ett senare skede. Vi vill därför kunna erbjuda en utbildningssedel, för att man också i ett senare skede ska kunna utveckla sitt kunnande, säger Wickström

Wickström betonar också att den arbetserfarenhet som man fått under studietiden är värdefull med tanke på början av arbetslivet, därför borde studiestödets inkomstgräns höjas.

Blomqvist: Äntligen kan vi öppna till Sverige

- Så gott som varje dag då jag vaknat det senaste halvåret har jag önskat att det är idag vi kan öppna gränserna till hela Norden. Både som finländare och i mitt uppdrag som nordisk samarbetsminister har de stängda gränserna varit ett tecken på att allting inte är som det ska, säger minister Thomas Blomqvist.

Läs föregående artikel

Torvalds: Miljöutskottets ambitiösa kompromiss sänder en stark signal

Med fredagens historiska beslut om klimatlagen sänder Europaparlamentets miljöutskott en stark signal till både kommissionen och medlemsländerna. – Vi har lyckats nå en både bred och ambitiös kompromiss. Nu gäller det att övertyga dem som ännu tvivlar, säger Europaparlamentariker Nils Torvalds

Läs följande artikel