Torvalds: Miljöutskottets ambitiösa kompromiss sänder en stark signal

Med fredagens historiska beslut om klimatlagen sänder Europaparlamentets miljöutskott en
stark signal till både kommissionen och medlemsländerna.

– Vi har lyckats nå en både bred och ambitiös kompromiss. Nu gäller det att övertyga dem
som ännu tvivlar, säger Europaparlamentariker Nils Torvalds

Europaparlamentets miljöutskott godkände under fredagen, med rösterna 46–18, utskottets tillägg till EU-kommissionens förslag till en ny klimatlag.

Enligt den breda kompromissen binder den nya klimatlagen samtliga 27 EU-medlemsländer till att bli klimatneutrala senast till år 2050. Kommissionens ursprungliga förslag avsåg binda EU som helhet vid samma mål.

– Med de nya tilläggen säkerställer vi att samtliga medlemsländer tar ansvar för klimatet, säger Nils Torvalds.

Bland miljöutskottets tillägg märks även en ny så kallad växthusgasbudget.

– En sådan budget är ett viktigt verktyg för att se till att vi följer våra åtaganden om att begränsa den globala uppvärmningen enligt Parisavtalet. Budgeten ger också företagen en sådan tydlighet som krävs för att de ska kunna genomföra de stora investeringar som krävs för att vi ska nå målen, säger Nils Torvalds.

Enligt klimatlagen blir alltså samtliga EU-medlemmar klimatneutrala senast år 2050. En central punkt i förhandlingarna i utskottet har gällt med hur mycket koldioxidutsläppen – räknat från nivån år 1990 – ska ha minskat med om tio år.

– Här lyckades vi i miljöutskottet samla en majoritet för att utsläppen ska ha minskat med 60 procent till år 2030. Det är ett mycket stort framsteg från EU:s nuvarande mål om 40 procent, och det sänder ett starkt budskap till både kommissionen och medlemsstaterna, säger Nils Torvalds.

Nils Torvalds poängterar att en hel del arbete nu återstår efter fredagens beslut.

– Som huvudförhandlare för den liberala Renew Europe-gruppen har min målsättning hela tiden varit att nå en ambitiös kompromiss, som samtidigt står sig i ytterligare förhandlingar. Närmast har vi framför oss att övertyga fler om att de här ambitiösa tilläggen, som de europeiska väljarna har efterlyst, bör antas i plenum och sedan stå sig i de följande förhandlingarna med medlemsländerna.

 

Wickström: Utbildningssedel för att förhindra utslagning

- Alla unga borde ha goda förutsättningar att studera och för att delta i arbetslivet. Det sade SFP:s vice ordförande Henrik Wickström när han deltog i ungdomssektorns takorganisation i Finland Allians diskussion om utslagning av unga under coronakrisen.

Läs föregående artikel

Blomqvist: Förnyandet av translagen ska fortskrida!

Idag går Helsingfors Prideparad av stapeln. I stället för en fysisk parad ordnas paraden i år virtuellt.

Läs följande artikel