Wickström: Vårdreformen ska resultera i bättre tjänster för barn och unga

I debatten under välfärdsområdesvalet har det framgått klart att ungas välbefinnande är en fråga som nu måste tas på största allvar. Vi behöver prioritera arbetet mot utslagning av unga. SFP:s vice ordförande Henrik Wickström poängterar att kontakten mellan skolorna och elevvården måste fungera också när de nya välfärdsområdena tar över.

– Vi måste hitta de elever som mår dåligt och försäkra oss om att de får den hjälp de behöver i tid. Psykolog- och kuratorstjänster måste vara lättillgängliga. Vi behöver också se till att det finns tillräckligt med svenskspråkiga experter som stödjer barn och unga, säger Wickström.

Wickström hoppas också att alla välfärdsområden satsar på utvecklandet av mentalvårdstjänsterna. För många unga kan steget att söka hjälp kännas stort, därför behövs lågströskelmottagningar, som också SFP länge talat för.

– Vi behöver lågströskelmottagningar där de unga rör sig och där de inte behöver boka tid. Den psykiska ohälsan har ökat under coronan, vi behöver nu aktivt erbjuda stöd åt unga, säger Wickström.

Adlercreutz: Rösta för bättre vård och omsorg

Om drygt en vecka går Finland till val i sitt första välfärdsområdesval. Svenska riksdagsgruppens ordförande Anders Adlercreutz betonar vikten av att gå och rösta, trots att det nya valet känns främmande för många.

Läs föregående artikel

Rehn-Kivi: Vårdreformen behöver ett tomt bord

Välfärdsområdesvalet stundar om bara några dagar den 23 januari, men väljarna verkar ännu ha många öppna frågor om både vårdreformens innehåll och själva valet. Det tycks bland annat vara oklart att man kan rösta på vilken som helst kandidat i det egna välfärdsområdet, inte bara någon från den egna kommunen. Riksdagsledamot och social- och hälsovårdsutskottets medlem Veronica Rehn-Kivi (SFP) oroar sig för att informationen om det nya valet inte i tillräcklig utsträckning nått fram till medborgarna.

Läs följande artikel