Wickström: Verksamheten vid Raseborgs och de övriga små sjukhusen i Nyland bör utvecklas

SFP:s vice ordförande och SFP:s styrelserepresentant i HUS Henrik Wickström poängterar att närsjukhusen har en viktig roll i framtiden i de nya välfärdsområdena. Wickström besökte på onsdagen Raseborgs sjukhus tillsammans med HUS styrelseordförande Risto Rautava. Tillsammans med Rautava träffade Wickström sjukhusets ledning samt personal.

-Vi behöver närsjukhusen i Nyland också i framtiden. Det är viktigt att Borgå, Lojo och Raseborgs sjukhus får en tydlig profil i de nya välfärdsområdena. Jag tror att närsjukhusen har förutsättningar att stödja välfärdsarbetet i de olika områdena på ett bra och effektivt sätt. Samarbetet mellan välfärdsområdena och HUS bör fungera smidigt för att säkerställa att klienterna får god vård när de behöver det – och på sitt eget modersmål, säger Wickström.

Wickström hoppas att Raseborgs sjukhus kompetens och möjligheter skulle utnyttjas bättre i det nya välfärdsområdet i västra Nyland. 

-Raseborgs sjukhus är viktig för regionens befolkning samt för alla fritidsboende i området. Jag hoppas att vi kan utveckla sjukhusets verksamhet så att vi kan erbjuda ännu bättre service för våra invånare, säger Wickström 

Politikens svåra val

Under de senaste veckorna har jag utkämpat något av en jakobsbrottning. Och ifall ni vill veta uttryckets ursprung, handlar det väl egentligen om att kämpa med sig själv, mellan det man kanske vill göra och det man borde göra. I politik – och i investeringsbeslut – är det en speciellt besvärlig fråga.

Läs föregående artikel

Adlercreutz: Rösta för bättre vård och omsorg

Om drygt en vecka går Finland till val i sitt första välfärdsområdesval. Svenska riksdagsgruppens ordförande Anders Adlercreutz betonar vikten av att gå och rösta, trots att det nya valet känns främmande för många.

Läs följande artikel